Navigácia

Faktúry, objednávky 2015

Súhrnné správy - Štvrťročný výkaz 

Súhrnné správy o zákazkách - § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 1000 €

Štvrťročný výkaz - I. štvrťrok 2015
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. servisné práce iSPIN 387,14 Asseco Solution a.s. Bratislava
2. tonerov do tlačiarní a DVD 1975,30 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce
3. kancelársky spotrebný materiál 6411,47 KAMAJ, s.r.o. Giraltovce
4. používanie FBA-adsl prístupu 394,35 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
5. zemný plyn 6347,76 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
6. elektrická energia 1035,00 Východoslovenská energetika a.s. Košice
7. vodné, stočné 527,74 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
       
       

 

Štvrťročný výkaz - II. štvrťrok 2015
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. servisné práce iSPIN 387,14 Asseco Solution a.s. Bratislava
2. učebné pomôcky a zariadenia 20190,80 KVANT spol. s r.o. Bratislava
3. laboratórne stoly s vybavením 31230,00 KVANT spol. s r.o. Bratislava
4. systém univerzál. meradla fyzikálnych veličín 11748,00 PMS Delta s.r.o. Michalovce
5. knižničný fond 14610,09 Martinus.sk, s.r.o. Martin
6. finančný manažér 2292,50 SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu Bratislava 
7. používanie FBA-adsl prístupu 394,35 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8. zemný plyn 1199,00 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
9. realizácia verejného obstarávania 1750,00 VOLUMA s.r.o. Bratislava
10. elektrická energia 1035,00 Východoslovenská energetika a.s. Košice
11. vodné, stočné 416,36 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

 

Štvrťročný výkaz - III. štvrťrok 2015
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. servisné práce iSPIN 387,14 Asseco Solution a.s. Bratislava
2. oprava podlahy v chemickom laboratóriu 1259,81 František Nemec - STAVREM Senec
3. knižničný fond 269,21 Martinus.sk, s.r.o. Martin
4. finančný manažér 1662,50 SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu Bratislava 
5. používanie FBA-adsl prístupu 394,35 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
6. zemný plyn 550,00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava
7. zemný plyn 693,11 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
8. elektrická energia 1035,00 Východoslovenská energetika a.s. Košice
9. vodné, stočné 238,68 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
       

 

Štvrťročný výkaz - IV. štvrťrok 2015
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. servisné práce iSPIN 387,14 Asseco Solution a.s. Bratislava
2. tonery 83,00 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce
3. revízia a oprava komínov 6712,20 GAZKOM - Kominárstvo Hencovce
4. spotrebný materiál do chemického laboratória  1199,52 Mikrochem Trade, spol. s r.o. Pezinok
5. spotrebný materiál do chemického laboratória  1197,12 Peter Dudiňák-ochranné prac.pomôcky Kuková 
6. spotrebný materiál do chemického laboratória  1199,60 RICB s.r.o. Košice
7. školenie - meradlo fyzikálnych veličín 3036,00 PMS Delta s.r.o. Michalovce
8. finančný manažér 1811,25 SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu Bratislava 
9. používanie FBA-adsl prístupu 394,35 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
10. elektrická energia 1035,00 Východoslovenská energetika a.s. Košice
11. zemný plyn 1650,00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava
12. vodné,stočné 411,05 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria