Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Róbert Mihalenko Obsluha interaktívnej tabule 12 69
Koordinátor prevencie 35
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
RNDr. Eva Bogľarská Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12 65
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35
Mgr. Janka Čorbová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 34
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Mária Kopčáková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 95
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na podporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Mgr. Milan Maťaš Obsluha interaktívnej tabule 12 62
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35
Ing. Ingrid Meščanová Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 90
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Peter Nachtmann Obsluha interaktívnej tabule 12 41
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Mgr. Alica Pivovarníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35 60
Jazyková kompetencia učiteľa ruského jazyka v základnej škole 14
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
PhDr. Blanka Vaľovská Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 100
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35
Mgr. Viera Vargová Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na podporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6 95
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Výchovný poradca 35
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6


© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria