Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 7011812001 licenčná zmluva 45,60 s DPH 05.12.2018 Mgr. Peter Kučera Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva dodávka športovej výbavy 4 995.12 s DPH 30.11.2018 Ing. Ondrej Kavka - OK -SPORT Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva poskytovanie verejných služieb s DPH 21.11.2018 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup športovej výbavy 3 797,60 bez DPH 25.10.2018 07.11.2018 31.12.2018 Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
Zmluva 6/2018/e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 poskytnutie finančného príspevku 1300.- s DPH 22.10.2018 Nadácia Orange Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva 00161/18210 prenájom zariadenia so servisnými službami s DPH 18.10.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Združenie rodičov pri Gymnáziu v Giraltovciach, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Ing. Katarína Hliboká predseda RR
Zmluva dodatok č.1 k Dohode poskytnutie príspevku na úhradu nákladov CHD s DPH 18.09.2018 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Bardejov Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva 116/2018/OS koordinácia a organizovanie súťaží OK žiakov SŠ vo futbale s DPH 05.09.2018 Okresný úrad Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva 2018/SZ2230 zber a odvoz kuchynského odpadu 19.- bez DPH 27.08.2018 ESPIK Group s.r.o. Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. DBK/18/06/0135 poskytnutie služieb Bezkriedy Plus 12.- s DPH 20.08.2018 KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva 01/2018 prenájom nebytových priestorov s DPH 27.06.2018 Evanjelický zbor a.v. Evanjelický zbor a.v., Dukelská 46, 087 01 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva dodatok k zmluve SDA00043897 dodávka zemného plynu s DPH 13.06.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva 53/2018/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží OK ž. SŠ vo futbale 301,20 s DPH 05.04.2018 Okresný úrad Gymnázium, Dukelská 30, 087 20Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva 18/34/060/277 poskytnutie príspevku na úhradu nákladov CHD s DPH 21.03.2018 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Bardejov Gymnázium, Dukelská 30, 087 20Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva 6004410332 poistenie majetku 350,95 s DPH 19.02.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Gymnázium, Dukelská 30, 087 20Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva dodávka talčív s DPH 26.01.2018 ŠEVT, a.s. Gymnázium, Dukelská 30, 087 20Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva VK/18/01/006 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 9,96 s DPH 24.01.2018 KOMENSKY s.r.o. Gymnázium, Dukelská 30, 087 20Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva o lyžiarskom výcviku s DPH 10.01.2018 FERMAN s.r.o. Gymnázium, Dukelská 30, 087 20Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva 00252/17/210 prenájom zariadenia so servisnými službami s DPH 22.11.2017 RICOH Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
Zmluva 14/e-Školy pre budúcnosť poskytnutie finančného príspevku 1033.- s DPH 22.11.2017 Nadácia Orange Gymnázium, Dukelská 30, 087 20Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/157

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria