Navigácia

Utečenci a migranti hľadajúci ich budúcnosť v spojenej Európe "Hodinová túra po rovinke!" 4,1 míle a viac... Ekonomická migrácia ako dobrý nápad? Výlet Pieniny Erasmus+ Mobilita Cyprus „Gymkáči“ na potulkách Exkurzia Prešov Erasmus+ Konferencia BA LOGO

Erazmus+

Utečenci a migranti hľadajúci ich budúcnosť v spojenej Európe

Obsah projektu:

Počas 20.st utečenci hľadali a ešte stále hľadajú lepšiu budúcnosť. Kvôli tomu Európa čelí neustálemu pohybu ľudí migrujúcich z ich krajín z politických, ekonomických dôvodov. Do dnešných dní tento problém migrácie nebol vyriešení. Všetky krajiny sa snažia vyriešiť tieto novovzniknuté problémy/iná kultúra, jazyk, náboženstvo/ týkajúce sa adaptácie nových ľudí prichádzajúcich z iných krajín.

Ciele projektu:

1.Preskúmať historické dôvody migrácie: ekonomické, politické

2.Preštudovať dopad migrácie na mládež, ktorých sa tento problém týkal, týka.

3. Povýšiť kultúrnu diverzitu a tolerantnosť jeden voči druhému bez ohľadu na rasu, náboženstvo...

4.Upovedomiť mladých, aby nevideli len negatíva prisťahovalectva do ich krajín, ale snažili sa nájsť niečo pozitívne, čo prinesú pre ich spoločnosť.

5. Povzbudiť mládež , aby sa snažili nájsť nejaké metódy ako ľahšie by sa mohli utečenci a imigranti integrovať do miestnej komunity. Hľadať spoločne, čo ich spája, nie čo ich rozdeľuje.

Spoločným cieľom je vytvoriť tolerantné prostredie pre všetkých bez rozdielu, kde sa zapoja nielen študenti, ale aj rodičia, učitelia a miestna komunita.

"Refugees and migrants seeking for their future in the united Europe"

Koordinátorka projektu: Mgr. Mária Kopčáková
Doba trvania projektu:: od 1.9.2016- 31.8.2019
Zapojené krajiny:: Cyprus, Taliansko, Portugalsko, Turecko, Grecko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko. 

Novinky

 • V dňoch 13. a 15. novembra 2018 sa naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor v kategóriách Seniori a Juniori.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov. Súťaž chce iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Súťaž pozostávala z ľahkých, stredne náročných a ťažkých úloh. Na vyriešenie bolo vyhradených 40 minút.

  Krátka štatistika kategórie SENIORI:

 • Do galérie Vrátili sme sa späť v čase boli pridané fotografie.

  Písalo sa 22.10.2018 a knižnica, učebňa slovenčiny, sa zmenila na stroj času. Žiaci štyroch tried nášho gymnázia mohli zažiť hodinu, kde sa po triede prechádzal učiteľ s trsteničkou v rukách.

  Prvá trieda, teda druháci, si vyskúšali čítanie na metre. Celá hodina sa niesla v duchu čítania s porozumením. Knihy ako Demokrati, Tri gaštanové kone, Jozef Mak, Nox et solitudo neboli pre nich najľahším orieškom na rozlúsknutie, no nakoniec sa im to v priebehu niekoľkých minút podarilo. Koniec hodiny oznámil zvonček , manuálny, ako kedysi. Druhákov zamenili naši maturanti. Pre nich sme už mali niečo zložitejšie. Bol to kvíz o spolužití Čechov a Slovákov. Obsahoval mnoho zaujímavých otázok o histórii, osobnostiach, literatúre i umení. Následne si štvrtáci pozreli dokumentárny film o Margite Figuli a jej dielach. Na tretej hodine sa zázračnými dverami k nám premiestnili žiaci tretieho ročníka. Čakala ich rovnaká aktivita ako druhákov. Niektoré skupiny boli natoľko dobré, že museli absolvovať bonusové otázky, ktoré odhalili, kto bude víťaz. Posledná hodina bola najkreatívnejšia. Zúčastnili sa jej žiaci prvého ročníka. Ich úlohou bolo zahrať drámu od Júliusa Barča-Ivana s názvom Matka. Žiaci sa rozdelili na dve skupiny. Prvú skupinu tvorili herci, druhá sa premenila na kolektív kostymérov a maskérov. Študenti si to užili a túto drámu zahrali parádne ako herci.

 • Aj tento rok sa naša škola úspešne zapojila do programu e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 Nadácie Orange.

  Na výzvu v tomto roku zareagovalo 142 vzdelávacích organizácií, základných a stredných škôl.


  Naša žiadosť o príspevok pre projekt Záhadný svet robotiky v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť bola schválená a Nadácia Orange nám na realizáciu poskytne finančný príspevok vo výške 1 300,00 €. Na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá sa zaoberá inovatívnym vzdelávaním na základných a stredných školách bolo podporených 48 projektov v celkovej sume 50 000 €. Zoznam všetkých podporených projektov nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk.

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), udeľujem riaditeľské voľno na deň 29.10.2018, z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  Mgr. Róbert Mihalenko

  riaditeľ školy

 • Osem žiakov nášho gymnázia je v súčasnosti zapojených do programu DofE. Sú už držiteľmi bronzového ocenenia. Chceli sa však posunúť ďalej a minulý školský rok pracovali na striebornej úrovni. Vo svojom voľnom čase pracovali na sebe a rozvíjali sa v troch oblastiach, a to šport, talent a dobrovoľníctvo. Nevyhnutnou podmienkou k získaniu strieborného ocenenia bolo absolvovanie dobrodružnej expedície ktorú sme plánovali podľa prísnych pravidiel a ktorú sme absolvovali v druhý septembrový týždeň. Expedičný tím môže pozostávať maximálne zo siedmych účastníkov, preto sa museli rozdeliť na dve skupiny. Každá skupina o svojej expedícii vyhotovila správu, ktoré Vám ponúkame.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria