Navigácia

Školská jedáleň

Informácie

Kontakt:

Adresa: ŠJ pri Gymnáziu, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce                       

Tel. č. : 054/ 732 23 25

Mail: skola@gymgir.edu.sk                                                                      

Kancelária ŠJ: Jarmila Vaňková

     

Výška príspevku na stravovanie v ŠJ:

fixná suma: 24 €/ mesiac

obdobie platenia: september - máj (žiaci v maturitnom ročníku: september - apríl)

JÚN (MÁJ) - vyučtovanie, preplatky/ nedoplatky - NEPLATÍ SA

Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred. Stravné je možné uhrádzať trvalým príkazom, poštovou poukážkou a bezhotovostným prevodom - internetbanking.

č. účtu: IBAN - SK50 8180 0000 0070 0051 6826, Štátna pokladnica

Odhlásiť stravu je možné deň vopred alebo v daný deň do 8:00 hod cez internetovú stránku školy, osobne v kancelárií alebo telefonicky.

Obedy sa vydávajú v čase od 12:00 - 14:30 hod.

Každý žiak musí na obed so sebou nosiť čipovú kartu.

Prihláška na stravovanie:

http://gymgir.edupage.org/files/PRIHLASKA_NA_STRAVOVANIE.pdf

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria