Navigácia

Faktúry, objednávky 2015

Objednávky

Č.Objednávky

Predmet

objednávky

Objednávka

v €

Dátum vyhotovenia

Dodávateľ

názov

Dodávateľ

adresa

Dodávateľ

IČO

Schválil
01/2015 čistiace potreby a kancelársky materiál 150,- 20.01.2015 Emília Deutschová LUCIA Záhradná 18, 087 01 Giraltovce 35245247 Mgr. Róbert Mihalenko
02/2015 tonery do tlačiarní 1800,- 20.01.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 27, 082 12 36487708 Mgr. Róbert Mihalenko
03/2015 switch 130,- 27.02.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce27, 082 12 36487708 Mgr. Róbert Mihalenko
04/2015 osobné ochranné prostriedky 55,- 09.03.2015 LUDUS, s.r.o.

Dukelská 51/55,08701

Giraltovce

31713912 Mgr. Róbert Mihalenko
05/2015 toner do tlačiarne 50,- 16.03.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce27, 082 12 36487708 Mgr. Róbert Mihalenko
06/2015 Univerzálne meradla fyzikálných veličín 11748,00 08.04.2015 PMS Delta s.r.o. Fándlyho 2005/1, 070 01 Michalovce 36843521 Mgr. Róbert Mihalenko
07/2015 Učebné pomôcky a zariadenia 20190,80 08.04.2015 KVANT spol. s r.o. FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 31398294 Mgr. Róbert Mihalenko
08/2015 Laboratórne stoly s vybavením 31230,00 08.04.2015 KVANT spol. s r.o. FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
 
31398294 Mgr. Róbert Mihalenko
116431874 Knižničný fond 15461,75 08.04.2015 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58,036 01 Martin 36440531 Mgr. Róbert Mihalenko
10/2015 tovar súvisiaci s vykonávaním aktivačnej činnosti 150,00 30.04.2015 MAKRI PLUS s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150 Mgr. Róbert Mihalenko
11/2015 rutinná údržba  v chemickom labor. 2000,- 30.04.2015 PPMB Peter Sulinský Lužany pri Topli 60, 08701 Giraltovce 46951202 Mgr. Róbert Mihalenko
Z201517273 chemikálie a spotrebný materiál do chémie a biológie 2710,- 24.07.2015 Mikrochem Trade, spol. s r.o. Za dráhou 33, 902 01 Pezinok 35948655 Mgr. Róbert Mihalenko
14/2015 čistiace potreby, materiál na údržbu 320,- 05.08.2015 MAKRI PLUS s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150 Mgr. Róbert Mihalenko
15/2015 návrh na tlač a infomačn. materiálov 619,48 26.08.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce27, 082 12 36487708 Mgr. Róbert Mihalenko
17/2015 revízia komínov 300,00 09.09.2015 GAZKOM-Kominárstvo Hencovská 1802, 093 02 Hencovce 33272743 Mgr. Róbert Mihalenko
18/2015 školenie Meradlo fyzikálnych veličín 3100,00 06.10.2015 PMS Delta s.r.o. Fándlyho 2005/1, 070 01 Michalovce 36843521 Mgr. Róbert Mihalenko
19/2015 spotrebný materiál na praktic.vyuč. chémie a biológie 1200,00 14.10.2015 Mikrochem Trade, spol. s r.o. Za dráhou 33, 902 01 Pezinok 35948655 Mgr. Róbert Mihalenko
20/2015 chemikálie 1200,00 14.10.2015 RICB s.r.o. Moskovská trieda 3, 040 23 Košice 47551488 Mgr. Róbert Mihalenko
21/2015 spotrebný materiál do chemic.labor. 1200,00 15.10.2015 Peter Dudiňák - ochranné prac.pom. Kuková 17, 086 44 Kuková 34239821 Mgr. Róbert Mihalenko
23/2015 oprava komínov 6450,00 04.12.2015 GAZKOM-Kominárstvo Hencovská 1802, 093 02 Hencovce 33272743 Mgr. Róbert Mihalenko
               

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria