Navigácia

Pondelok 10. 12. 2018

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 11.12.2018)
M.B. (III.A)

Kalendár

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Štatistika

Počet návštev: 3152128

Navigácia

 • 11 študentov nášho Gymnázia (žiaci septimy, druhého a tretieho ročníka), sa tento školský rok zapája do vzdelávacieho programu pre stredné školy, do Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, = EPAS). Jeho cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť ich záujem o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v máji roku 2019. Títo študenti – junior ambasádori a ambasádorky (Ján Foltín, Tobiáš Hamara, Simona Hlavinková, Ivan Hliboký, Samuel Hliboký, Eva Chalupková, Dávid Dacvinský, Erik Lukáč, Andrej Oravec, Ján Orečný, Peter Galeštok) pod vedením Mgr. Janky Čorbovej (senior ambasádorky) sa budú počas celého roka aktívne venovať rôznym aktivitám ktoré súvisia s dianím v EÚ. Vytvoria informačné miesto o EÚ na škole, zorganizujú rôzne aktivity v rámci osláv Dňa Európy (9.mája), zúčastnia sa na simulovaných voľbách do EP a mnoho ďalších. V prípade záujmu ich môžete kontaktovať na spoločnej mailovej adrese EPASGymGir@gmail.com, alebo na Facebooku EPAS Gymnázium Giraltovce.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, pozývame Vás na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2018 o 16:00 hod v kmeňových triedach.

  Mgr. Róbert Mihalenko

 • Náš školský časopis Gskul získal ocenenie SKOKAN ROKA v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja 2018. Toto ocenenie ukázalo, že kvalita nášho časopisu rastie. Blahoželáme celému tímu časopisu i občasným redaktorom a prajeme veľa elánu, nápadov do ďalšej práce.

 • Vo štvrtok, 8. novembra 2018 bolo ocenených prvých 10 zlatých a 117 strieborných absolventov programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). Osem študentov Gymnázia v Giraltovciach, ktorí vyše roka prekonávali svoje možnosti a plnili si svoje ciele a sny pod vedením koordinátoriek projektu, pani Janky Čorbovej a Danky Baníkovej, malo tú česť prevziať si strieborné ocenenie. Ceny im odovzdával ten najpovolanejší – olympijský víťaz a jeden z našich najúspešnejších atlétov Matej Tóth, ktorý ocenil snahu a nasadenie študentov.

 • V dňoch 13. a 15. novembra 2018 sa naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor v kategóriách Seniori a Juniori.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov. Súťaž chce iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Súťaž pozostávala z ľahkých, stredne náročných a ťažkých úloh. Na vyriešenie bolo vyhradených 40 minút.

  Krátka štatistika kategórie SENIORI:

 • Do galérie Vrátili sme sa späť v čase boli pridané fotografie.

  Písalo sa 22.10.2018 a knižnica, učebňa slovenčiny, sa zmenila na stroj času. Žiaci štyroch tried nášho gymnázia mohli zažiť hodinu, kde sa po triede prechádzal učiteľ s trsteničkou v rukách.

  Prvá trieda, teda druháci, si vyskúšali čítanie na metre. Celá hodina sa niesla v duchu čítania s porozumením. Knihy ako Demokrati, Tri gaštanové kone, Jozef Mak, Nox et solitudo neboli pre nich najľahším orieškom na rozlúsknutie, no nakoniec sa im to v priebehu niekoľkých minút podarilo. Koniec hodiny oznámil zvonček , manuálny, ako kedysi. Druhákov zamenili naši maturanti. Pre nich sme už mali niečo zložitejšie. Bol to kvíz o spolužití Čechov a Slovákov. Obsahoval mnoho zaujímavých otázok o histórii, osobnostiach, literatúre i umení. Následne si štvrtáci pozreli dokumentárny film o Margite Figuli a jej dielach. Na tretej hodine sa zázračnými dverami k nám premiestnili žiaci tretieho ročníka. Čakala ich rovnaká aktivita ako druhákov. Niektoré skupiny boli natoľko dobré, že museli absolvovať bonusové otázky, ktoré odhalili, kto bude víťaz. Posledná hodina bola najkreatívnejšia. Zúčastnili sa jej žiaci prvého ročníka. Ich úlohou bolo zahrať drámu od Júliusa Barča-Ivana s názvom Matka. Žiaci sa rozdelili na dve skupiny. Prvú skupinu tvorili herci, druhá sa premenila na kolektív kostymérov a maskérov. Študenti si to užili a túto drámu zahrali parádne ako herci.

 • Aj tento rok sa naša škola úspešne zapojila do programu e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 Nadácie Orange.

  Na výzvu v tomto roku zareagovalo 142 vzdelávacích organizácií, základných a stredných škôl.


  Naša žiadosť o príspevok pre projekt Záhadný svet robotiky v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť bola schválená a Nadácia Orange nám na realizáciu poskytne finančný príspevok vo výške 1 300,00 €. Na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá sa zaoberá inovatívnym vzdelávaním na základných a stredných školách bolo podporených 48 projektov v celkovej sume 50 000 €. Zoznam všetkých podporených projektov nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk.

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), udeľujem riaditeľské voľno na deň 29.10.2018, z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  Mgr. Róbert Mihalenko

  riaditeľ školy

 • Osem žiakov nášho gymnázia je v súčasnosti zapojených do programu DofE. Sú už držiteľmi bronzového ocenenia. Chceli sa však posunúť ďalej a minulý školský rok pracovali na striebornej úrovni. Vo svojom voľnom čase pracovali na sebe a rozvíjali sa v troch oblastiach, a to šport, talent a dobrovoľníctvo. Nevyhnutnou podmienkou k získaniu strieborného ocenenia bolo absolvovanie dobrodružnej expedície ktorú sme plánovali podľa prísnych pravidiel a ktorú sme absolvovali v druhý septembrový týždeň. Expedičný tím môže pozostávať maximálne zo siedmych účastníkov, preto sa museli rozdeliť na dve skupiny. Každá skupina o svojej expedícii vyhotovila správu, ktoré Vám ponúkame.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, pozývame Vás na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.09.2018 o 16:00 hod v telocvični školy, následne v kmeňových triedach.

  Mgr. Róbert Mihalenko

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria