Navigácia

Sobota 24. 9. 2022

Narodeniny a meniny

Kalendár

Kontakt

 • Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce
  Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce
 • 054/ 7322325

Štatistika

Počet návštev: 4549592

Navigácia

 • DOD a Majáles

  https://www.youtube.com/watch?v=2jx1LdHGBOs&feature=youtu.be&ab_channel=J%C3%A1n%C4%8Eura%C5%A1

  https://www.youtube.com/watch?v=vSigifMZb-w&feature=youtu.be&ab_channel=J%C3%A1n%C4%8Eura%C5%A1

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia zdriaďovateľa Spojenej školy Giraltovce,

  udeľuje v zmysle § 150 ods. 5 šk. zákona: RIADITEĽSKÉ VOĽNO DŇA 16.9.2022 (piatok)

  Školská jedáleň nebude v prevádzke, stravníci budú z obedov automaticky odhlásení.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023, bude

  05. septembra 2022 (pondelok) v budove Gymnázia, Dukelská 26/30 o 8:30 hodine.

  Žiaci 5. a 6. ročníka a 1.A gymnázia sa zhromaždia vo vestibule budovy Gymnázium, Dukelská 26/30 a spolu so svojími triednymi učiteľkami sa presunú do svojich tried.

  Prevádzka Školskej jedálne začína 6. septembra 2022.

  Každý žiak sa musí pri vstupe do školy preukázať tlačivom - " Potvrdenie o bezpríznakovosti_september 2022 ", alebo označiť bezpríznakovosť na edupage školy.

 • Zem je našim domovom, a preto je potrebné, aby sme sa o ňu náležite starali a opatrovali ju. Z tohto dôvodu sme sa my, akčný tím z 3.A, zapojili do projektu EkoAlarm. Cieľom projektu bolo zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách.

  Našou prvou úlohou bolo rozmiestnenie recyklačných košov po chodbách našej školy, čo sme úspešne zvládli. Neskôr sme sa postupne zúčastnili troch interaktívnych modulov, na ktorých sme samostatne, aj v menších skupinkách plnili rôzne zaujímavé úlohy. Vďaka týmto aktivitám sme nazbierali dostatok informácií o problematike odpadov, ktoré sme ďalej spracovali a pomocou rovesníckeho vzdelávania poskytli ďalším triedam na našej škole.

 • Stále sme aktívni v tomto projekte, niektorí svoje ocenenia už získali, niektorí na ňom ešte stále pracujú... :)

 • „Kvapka pre detskú onkológiu a všetky choré deti“ je podujatie jedinečné na celom Slovensku, ktoré pomáha oslovovať darcov krvi, aby prispeli svojou kvapkou zachrániť život pacientom, tým, ktorí to najviac potrebujú. Účastníci na bicykloch propagujú túto myšlienku Spoločnosti detskej onkológie Košice a pozývajú všetkých, aby prišli darovať najcennejšiu tekutinu, ktorá môže zachrániť život a zdravie detských pacientov.

  Už tretí krát sa pod vedením Mgr.Partilu tejto akcie zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorí hlavný peletón sprevádzali na trase Giraltovce – Kuková. Ďakujeme našim žiakom, že aj takýmto spôsobom podporili dobrú vec a pozývame všetkých, ktorí môžu, darovať svoju kvapku dobra.

 • Deň Európy - 9. máj, je oslava mieru a rovnosti v Európe. V tento významný deň v roku 1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman položil historickým prejavom (Shumanova deklarácia) základy európskej integrácie. Vo svojom vystúpení navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Práve motto Európskej únie "Zjednotení v rozmanitosti" symbolizuje zjednotenie Európanov. Súčasne vyzval 6 krajín, aby združili úsilie pri spoločnej ťažbe uhlia a výrobe ocele. 18. apríla 1951 teda vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUC). Týchto 6 krajín (Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko) sa považuje za zakladajúce štáty EÚ. Postupne sa spoločenstvo rozrastalo o ďalšie štáty a v súčasnosti do EÚ patrí 27 krajín.

 • Žiaci tretieho ročníka absolvovali v dňoch 25. – 27. 5. 2022 Kurz ochrany života a zdravia (KOŽaZ). Náplň kurzu pozostávala z pohybu v prírode, zo zdravotníckej prípravy, kanoistiky, civilnej ochrany, topografie, orientácie v teréne, prekonávaní prekážok a streľbe zo vzduchovky.

  V rámci pobytu a pohybu v prírode sme absolvovali turistický pochod z Giraltoviec na rekreačnú oblasť Domaša – Tíšava. Celkovo túra trvala 4,5 hodiny a merala 18 km.

  Pri zdravotníckej príprave sme sa snažili naučiť, ako máme postupovať pri záchrane ľudského života. Po teoretickej príprave si pomocou figurín a praktických ukážok vybraní študenti mohli vyskúšať resuscitáciu, stabilizovanú polohu, rôzne obväzové techniky a mnoho ďalších život zachraňujúcich situácií.

 • Viacerí ľudia hovoria, že žiaci gymnázií sa len učia a majú veľa úloh bez praktického využitia. Opak je však pravdou.

  Druháci na našom gymku dostali na hodine dejepisu netypickú úlohu, a to podľa poznámok o Veľkej francúzskej revolúcii vymyslieť za týždeň scénku a zahrať ju. Najprv sme si so spolužiakmi hovorili, ako sa nám do toho nechce a radšej by sme sa len naučili učivo k tejto téme, ale úloha znela jasne, takže sme sa pustili do príprav. Predsedníčka našej triedy mala hlavné slovo a organizáciu celej hry. Ďalší žiaci triedy pomáhali s vedľajšími úlohami, ako napríklad pripraviť prezentáciu a video k hre, domyslieť repliky a samozrejme pomôcť so všetkým, o čo požiadala naša hlavná režisérka :) Najprv sme hru zahrali pani učiteľke Pivovarníkovej a triednej pani učiteľke Vaľovskej. Vypočuli sme si pochvalu a niekoľko rád, ktoré nám veľmi pomohli. Zrazu prišlo oznámenie, ktoré nikto nečakal. Predstavenie sme mali zahrať pre žiakov Základnej školy ako aj Gymnázia. Bol to šok, ale povedali sme si, že to zvládneme, a tak sme si scenár ešte upravili a doplnili niekoľko ďalších scén. Predstavenie pre gymnazistov a učiteľov sa konalo v školskej telocvični. Diváci mohli vidieť a počuť o priebehu a politickom systéme francúzskej revolúcie, o známych postavách ako kráľovi Ľudovítovi XVI., Márii Antoinette, spoločenských vrstvách v 19. storočí a dôsledkoch tejto revolúcie.

 • 31. marca v Podduklianskom múzeu vo Svidníku konalo sa okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde malo jedno želiezko v ohni aj naše gymnázium. Vo IV. kategórii v próze získala pekné druhé miesto Lívia Feňaková. Blahoželáme. Keďže Lívia je štvrtáčka, prajeme jej, aby práca so slovom sa stala náplňou v jej budúcom povolaní.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce
  Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce
 • 054/ 7322325

Fotogaléria