Navigácia

Nedeľa 26. 3. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 26.3.2017)
Kristína Jančušová (I.A)

Kalendár

Kontakt

  • Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Statistics

Počet návštev: 2519193

Navigácia

Otvárame PRIMU 8-ROČNÉHO ŠTÚDIA od šk. roku 2017/18!!!!!

Ponúkame:
- Moderné vybavenie učební.
- Plne kvalifikovaný učiteľský kolektív.
- Kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium.
- Podchytenie talentovaných žiakov v predmetových olympiádach a krúžkoch.
- Možnosť sebarealizácie žiakov prostredníctvom medzinárodných projektov.
- Množstvo zaujímavých mimovyučovacích podujatí.
 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria