Navigácia

Štvrtok 3. 12. 2020

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 3.12.2020)
D.L. (III.A)

Kalendár

Kontakt

 • Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce
  Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce
 • 054/ 7322325

Štatistika

Počet návštev: 3868178

Navigácia

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od dňa 12.10.2020 prerušuje výchovno-vzdelávací proces na stredných školách do odvolania. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

  Mgr. Róbert Mihalenko

  riaditeľ školy

 • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  Na základe rozhodnuta zriaďovateľa školy sa v dňoch 05. a 06. októbra prerušuje výchovno-vzdelávací proces z technických príčin. Nástup do školy je 07.októbra 2020 (streda). Pri nástupe do školy sú žiaci povinní priniesť zákonným zástupcom podpísané "Potvrdenie o bezinfekčnosti".

  Potvrdenie o bezinfekčnosti

  Mgr. Róbert Mihalenko

 • Riaditeľ školy v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 14.09.2020 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Návrh bol prerokovaný so zriaďovateľom školy. Nástup žiakov na vyučovanie je 16.09.2020 (streda). Žiaci sú povinní 16.09.2020 priniesť zákonným zástupcom podpísané "Potvrdenie o bezinfekčnosti".

  Mgr. Róbert Mihalenko

 • Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby zvážili účasť detí na výchovno-vzdelávacom procese, ak deti alebo ich blízki rodinní príslušníci sa v posledných dvoch týždňoch vrátili zo zahraničia (dovolenka, pracovná cesta, dlhodobé pracovné povinnosti a pod.). Odporúčame dodržať 10 dňovú karanténu. Neúčasť na vyučovaní prosím oznámte triednemu učiteľovi.

  riaditeľ školy

 • Riaditeľstvo Spojenej školy v Giraltovciach po dohode so zriaďovateľom pristúpilo k organizačným zmenám z dôvodu rekonštrukcie pavilónu A základnej školy.

  V školskom roku 2020/2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne: ročníky 1 – 4 (I. stupňa) a ročníky 5, 6 (II. stupňa) sa budú vyučovať v pavilónoch základnej školy a ročníky 7, 8, 9 (II. stupňa) sa budú vyučovať v budove gymnázia. Nástup do školy je 2. septembra 2020 o 8.00 hod. v novo pridelených priestoroch.

  Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR môže žiak vstúpiť do budovy školy len so zákonným zástupcom podpísaným vyhlásením o zdravotnom stave dieťaťa. Dotazníky a všetky ďalšie informácie ohľadom obmedzení súvisiacich s COVIDOM 19 nájdu žiaci a ich rodičia na stránkach školy.

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 • Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce prijme od nového školského roka 2020/2021 do pracovného pomeru 2 pedagogických asistentov, 1 špeciálneho školského pedagóga a 1 školského psychológa od 1.9.2020 - 31.8.2021.

  Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.

  Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

 • Ukončenie školského roka 2019/2020

  Rozhodnutím zriaďovateľa školy bude v čase 22.06.2020 - 30.06.2020 pokračovať dištančné vzdelávanie žiakov. Učitelia budú žiakom v škole k dispozícii na individuálne, vopred dohodnuté, konzultácie každý deň v čase 8:00 - 12:00. Strava sa vydávať nebude.

  Uzatvorenie školského roka a odovzdávanie koncoročných vysvedčení prebehne v kmeňových triedach 30.06.2020 o 9:00.

  Mgr. Róbert Mihalenko

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce
  Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce
 • 054/ 7322325

Fotogaléria