Navigácia

Štvrtok 25. 5. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 25.5.2017)
Martina Bednárová (III.A)
Slavomír Paľa (I.A)
Zajtra (Piatok 26.5.2017)
Dušan Havrila (I.A)

Kalendár

Kontakt

 • Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Statistics

Počet návštev: 2597252

Navigácia

Otvárame PRIMU 8-ROČNÉHO ŠTÚDIA od šk. roku 2017/18!!!!!

Ponúkame:
- Moderné vybavenie učební.
- Plne kvalifikovaný učiteľský kolektív.
- Kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium.
- Podchytenie talentovaných žiakov v predmetových olympiádach a krúžkoch.
- Možnosť sebarealizácie žiakov prostredníctvom medzinárodných projektov.
- Množstvo zaujímavých mimovyučovacích podujatí.
 

 

 • Oznamujeme prijatým žiakom do prvého ročníka študijného odboru 7902 J Gymnázium, že zápis sa bude konať 15.05.2017 (pondelok) v čase od 7:00 - 16:00 hod v kancelárii riaditeľa školy. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý vydá základná škola.

  Mgr. Róbert Mihalenko

 • Dňa 20.4.2017 naša škola organizovala Okresné kolo stredných škôl vo futbale. Víťazom sa stali žiaci nášho gymnázia.

  Ďalšie poradie:

  2. miesto: SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svdník

  3. miesto: SOŠ tech. Svidník

  4. miesto: Gymnázium Svidník

  Na regionálnom kole SŠ vo futbale v Prešove sa umiestnili naši chlapci na 3. mieste.

 • 5. 5. 2017

  18 študenti nášho gymnázia sa zapojili do projektu DofE. Hlavnou myšlienkou programu je rozvíjať u mladých ľudí samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať na seba zodpovednosť. Študenti sa rozvíjajú v troch oblastiach,a to Šport, Talent a Dobrovoľníctvo.  Po absolvovaní týchto troch oblastí ich čaká v júni dobrodružná expedícia, na ktorej je potrebné splniť 20 podmienok. Ak sa im to podarí, budú ocenení  Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu (DofE), ktorá je medzinárodne uznávaná. Zoznam žiakov: Patrik Fečkanin, Matúš Bandžák, Ján Foltín, Tobiáč Hamara, Damián Hudák, Richard Juriš, Dávid Kacvinský, Adrián Kačur, Slavomír Paľa, Michal Pavlík (1.A), Iveta Bartošová, Marcel Daňko, Timea Fereková, Ján Roman Hric, Daniel Miko (2.A) Klára Chovancová (4.A), Štefan Kolesár, Tobiáš Pacák (septima)

 • 5. 5. 2017

  Obyčajná streda sa zmenila na neobyčajnú. Veľkú prestávku nám obohatilo umenie a kultúra. Študenti 3.A triedy s iniciatívou pani profesorky Kopčákovej nám ukázali, čo vo voľnom čase nahrádza ich každodennú rutinu. V programe bolo zakomponované výtvarné, hudobné no i kulinárske umenie. Úvod predstavovalo husľové sólo v podaní Táni Dzurišovej, zatiaľ čo v pozadí sa publikum kochalo pohľadom na poľovnícke úlovky Dávida Červeňáka. Milým prevedením sa stal tanec, do ktorého sa s radosťou pridala aj triedna profesorka 3.A, ktorá svojich žiakov podporuje na všetkých akciách. Výtvarné diela našich spolužiačok taktiež uchvátili nie jedno oko. Kresby boli rozprestreté po celom obvode vestibulu. Špeciálnymi sa stali rozprávkové postavičky z jedlého marcipánu, ktoré boli tak ako všetko ostatné robené s láskou a ručné vyšívanie Michala Labanza . Celá akcia sa niesla v rodinnom duchu a príjemnej atmosfére. Milou účasťou prekvapilo aj publikum na čele s pánom riaditeľom školy. Pozdvihnúť sebavedomie študentom na správnom mieste je správna cesta. Nebáť sa ukázať talent a uvedomiť si jeho cennosť je veľmi dôležité. Zároveň 3.A prenecháva žezlo aj ostatným triedam. Skrátiť i takto čakanie na hodinu a zároveň sa dozvedieť niečo nové o našich spolužiakoch je spojenie príjemného s užitočným. Návod, ako na to sme už videli a tak ostáva iba dúfať, že onedlho sa aj ďalšia streda stane opäť netradičnou!

 • 4. 5. 2017

  Študenti Septimy (A.Krupová, L. Haleková, V. Dzurjovová a J. Horváth) a Kvinty (M.Vavrek, E, Chalupková, E. Lukáč a I. Hliboký) sa 2. 5. 2017 výborne zhostili úlohy lídrov pracovných skupín pri bádateľskej a laboratórnej práci v rámci spolupráce so žiakmi a učiteľmi zo Súkromnej základnej školy v Giraltovciach. Išlo o aktivity Projektu H2O Not Wasted, na ktorých sa stretli študenti Slovenska, Islandu a Španielska. Ich úlohou bolo zistiť prítomnosť rôznych chemických látok v pitnej, studňovej i vode z potoka a minerálnej vode pomocou činidiel z laboratórneho kufríka. Dokázali prítomnosť minerálnych látok i CO2 vo vodách z prameňov získaných z Bardejovských kúpeľov. Poradili si tiež s využitím prírodného materiálu na zhotovenie pH metra (s výrazným prispením p. Rasputinskej zo SZŠ) a zistili pH jednotlivých vzoriek rôznych druhov vôd i komerčne predávaných nápojov. V spolupráci so zahraničnými študentmi skúmali etikety našich minerálok. Zhodnotili tak aké blahodárne účinky má pravidelné pitie balených slovenských minerálnych vôd pri liečbe rôznych ochorení.

 • Na realizácii projektu, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce, sa budú podieľať žiaci našej školy v týchto skupinách.

  Historickej Prírodovednej Kultúrnej Gastronomickej

  Samuel Hliboký

  Dávid Kacvinský

  Diana Tomková

  Terézia Šoltysová

 • Dňa 16.3 sa naši žiaci zúčastnili Valentínskej kvapky krvi.

  Krv darovali: Ján Oravec, Martin Daňko, Matej Fečo, Viktória Dzurjuvová, Alexandra Krupová, Matej Anderko, Martina Oravcová, Radka Michlíková, Tatiana Dyurišová, Filip Tchurik, Samuel Cibuľka, Gorazd Urda a PaedDr. Bačkay Štefan.

 • 30. 3. 2017

  Do galérie Andy Warhol Múzeum Medzilaborce boli pridané fotografie.

 • Vážená pani profesorka,

  dovoľte mi, aby som sa Vám a študentom gymnázia srdečne poďakovala za dnešný

  kultúrny program v podobe prezentovania ľudových tradícií. Spätná väzba je dôležitá pri

  akejkoľvek činnosti, a pri kultúrnych vystúpeniach obzvlášť. Veď čo môže byť pre

  účinkujúcich väčšou odmenou než potlesk divákov? Som rada, že sme si spomínaný

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria