Navigácia

Piatok 28. 4. 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 29.4.2017)

Kalendár

Kontakt

 • Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Statistics

Počet návštev: 2560714

Navigácia

Otvárame PRIMU 8-ROČNÉHO ŠTÚDIA od šk. roku 2017/18!!!!!

Ponúkame:
- Moderné vybavenie učební.
- Plne kvalifikovaný učiteľský kolektív.
- Kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium.
- Podchytenie talentovaných žiakov v predmetových olympiádach a krúžkoch.
- Možnosť sebarealizácie žiakov prostredníctvom medzinárodných projektov.
- Množstvo zaujímavých mimovyučovacích podujatí.
 

 

 • Na realizácii projektu, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce, sa budú podieľať žiaci našej školy v týchto skupinách.

  Historickej Prírodovednej Kultúrnej Gastronomickej

  Samuel Hliboký

  Dávid Kacvinský

  Diana Tomková

  Terézia Šoltysová

 • Dňa 16.3 sa naši žiaci zúčastnili Valentínskej kvapky krvi.

  Krv darovali: Ján Oravec, Martin Daňko, Matej Fečo, Viktória Dzurjuvová, Alexandra Krupová, Matej Anderko, Martina Oravcová, Radka Michlíková, Tatiana Dyurišová, Filip Tchurik, Samuel Cibuľka, Gorazd Urda a PaedDr. Bačkay Štefan.

 • 30. 3. 2017

  Do galérie Andy Warhol Múzeum Medzilaborce boli pridané fotografie.

 • Vážená pani profesorka,

  dovoľte mi, aby som sa Vám a študentom gymnázia srdečne poďakovala za dnešný

  kultúrny program v podobe prezentovania ľudových tradícií. Spätná väzba je dôležitá pri

  akejkoľvek činnosti, a pri kultúrnych vystúpeniach obzvlášť. Veď čo môže byť pre

  účinkujúcich väčšou odmenou než potlesk divákov? Som rada, že sme si spomínaný

 • Radi by sme informovali širokú verejnosť, že v rámci prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu v rozsahu Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 – 2020, INTERREG V-A Poľsko - Slovensko sme získali finančnú podporu vo výške cca 45 tisíc Eur na realizáciu projektu "Naše Karpaty - budujeme budúcnosť na základoch multikultúrnej minulosti". Partnerom projektu je Gymnázium v Giraltovciach, s ktorým spolupracujeme už 8 rokov a spoločne sme úspešne zrealizovali už dva veľké projekty.

 • Dňa 1. marca sa žiaci tried kvinta,1.A, 2.A, 3.A a 4.A zúčastnili besedy o ekonomickej migrácii.

  Beseda sa konala pod záštitou projektu Erazmus+, do ktorého sú zapojené pani profesorky Vargová, Kopčáková a Čorbová, ale aj niektorí študenti našej školy. Organizovaná bola konkrétne  vybranými žiakmi z kvinty.

 • Je polnoc, sedím spolu v aute s učiteľkami angličtiny, šoférom a mojím spolužiakom. Trojhodinová cesta do Katowíc sa zdala nekonečná, no pocit zemi pod kolesami mi bol stále príjemnejší ako

  predstava letieť 10 kilometrov nad zemským povrchom. Dorazili sme na takmer prázdne letisko o 4 hodine ráno. Cez kontrolu sme prešli bez problémov a čakali sme na let. Bol to môj prvý let takže vzhľadom na to, že lietadlo pristálo po 3 hodinách letu v jednom kuse hodnotím to ako najlepší let aký som kedy mal. Po pristáti na letisku v Larnake sme zašli do bufetu na občerstvenie. Letisko v Larnake by som označil slovom zaujímavé. Bol to celkom zážitok jesť sendvič a byť sledovaný ochrankou vybavenou Avtomat Kalašnikov verzia 103 a FN P90.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria