Navigácia

Nedeľa 20. 8. 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 21.8.2017)

Kalendár

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Statistics

Počet návštev: 2649604

Navigácia

 • 7. 6. 2017

  Internet (nie)  je  džungľa

  Nevieš čo si o tomto názve myslieť? Rýchlo, ťa s týmto zoznámim. Do tohto projektu sa zapojilo naše Gymnázium v Giraltovciach, triedy (septima, kvinta a 1.A).  Je to projekt z nadácie ORANGE. Cieľmi tohto projektu bolo hlavne to, aby sa poukázalo na problémy bezpečného a etického užívania internetu, ale aj ochranu pred rizikami spojenými s jeho využívaním. Prostredníctvom besied a realizáciou hravých stanovíšť počas projektových dní a podania informácií netradičnou formou vyučovania. Celá realizácia projektu trvala od Novembra do Júna 2017.

 • Platnosť vašej karty pre dopravu je do 30.6.2017. Po odoslaní SMS si kartu môžete aktivovať na sekretariáte školy.

   

 •  Informácie k využívaniu preukazov žiakmi končiacich ročníkov.

   

  1. Čipová platnosť preukazu ISIC/EURO26 je pre končiaceho žiaka nastavená do 30.6.2017. (Podľa školského zákona je totiž maturant žiakom školy len do skončenia maturitnej skúšky.)

  2. Ak majú žiaci na preukaze platnú známku, licencia ISIC a EURO26 im platí do 30.septembra 2017.

 • Do galérie Bratislava - Viedeň boli pridané fotografie

  Školské výlety sú bežnou tradíciou na školách celého sveta už od nepamäti. Aj my, trieda 2.A, sme sa rozhodli spoločne s našou triednou pani profesorkou túto tradíciu zachovať, na pár dní opustiť dennú rutinu a zažiť niečo nové spolu ako trieda aj mimo školy.

 • Oznamujeme prijatým žiakom do prvého ročníka študijného odboru 7902 J Gymnázium, že zápis sa bude konať 15.05.2017 (pondelok) v čase od 7:00 - 16:00 hod v kancelárii riaditeľa školy. Na zápis sa dostaví zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom, ktorý vydá základná škola.

  Mgr. Róbert Mihalenko

 • Dňa 20.4.2017 naša škola organizovala Okresné kolo stredných škôl vo futbale. Víťazom sa stali žiaci nášho gymnázia.

  Ďalšie poradie:

  2. miesto: SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svdník

  3. miesto: SOŠ tech. Svidník

  4. miesto: Gymnázium Svidník

  Na regionálnom kole SŠ vo futbale v Prešove sa umiestnili naši chlapci na 3. mieste.

 • 5. 5. 2017

  18 študenti nášho gymnázia sa zapojili do projektu DofE. Hlavnou myšlienkou programu je rozvíjať u mladých ľudí samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať na seba zodpovednosť. Študenti sa rozvíjajú v troch oblastiach,a to Šport, Talent a Dobrovoľníctvo.  Po absolvovaní týchto troch oblastí ich čaká v júni dobrodružná expedícia, na ktorej je potrebné splniť 20 podmienok. Ak sa im to podarí, budú ocenení  Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu (DofE), ktorá je medzinárodne uznávaná. Zoznam žiakov: Patrik Fečkanin, Matúš Bandžák, Ján Foltín, Tobiáč Hamara, Damián Hudák, Richard Juriš, Dávid Kacvinský, Adrián Kačur, Slavomír Paľa, Michal Pavlík (1.A), Iveta Bartošová, Marcel Daňko, Timea Fereková, Ján Roman Hric, Daniel Miko (2.A) Klára Chovancová (4.A), Štefan Kolesár, Tobiáš Pacák (septima)

 • 5. 5. 2017

  Obyčajná streda sa zmenila na neobyčajnú. Veľkú prestávku nám obohatilo umenie a kultúra. Študenti 3.A triedy s iniciatívou pani profesorky Kopčákovej nám ukázali, čo vo voľnom čase nahrádza ich každodennú rutinu. V programe bolo zakomponované výtvarné, hudobné no i kulinárske umenie. Úvod predstavovalo husľové sólo v podaní Táni Dzurišovej, zatiaľ čo v pozadí sa publikum kochalo pohľadom na poľovnícke úlovky Dávida Červeňáka. Milým prevedením sa stal tanec, do ktorého sa s radosťou pridala aj triedna profesorka 3.A, ktorá svojich žiakov podporuje na všetkých akciách. Výtvarné diela našich spolužiačok taktiež uchvátili nie jedno oko. Kresby boli rozprestreté po celom obvode vestibulu. Špeciálnymi sa stali rozprávkové postavičky z jedlého marcipánu, ktoré boli tak ako všetko ostatné robené s láskou a ručné vyšívanie Michala Labanza . Celá akcia sa niesla v rodinnom duchu a príjemnej atmosfére. Milou účasťou prekvapilo aj publikum na čele s pánom riaditeľom školy. Pozdvihnúť sebavedomie študentom na správnom mieste je správna cesta. Nebáť sa ukázať talent a uvedomiť si jeho cennosť je veľmi dôležité. Zároveň 3.A prenecháva žezlo aj ostatným triedam. Skrátiť i takto čakanie na hodinu a zároveň sa dozvedieť niečo nové o našich spolužiakoch je spojenie príjemného s užitočným. Návod, ako na to sme už videli a tak ostáva iba dúfať, že onedlho sa aj ďalšia streda stane opäť netradičnou!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria