Navigácia

Sobota 25. 6. 2022

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 25.6.2022)
Zajtra (Nedeľa 26.6.2022)

Kalendár

Kontakt

 • Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce
  Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce
 • 054/ 7322325

Štatistika

Počet návštev: 4509234

Navigácia

 • „Kvapka pre detskú onkológiu a všetky choré deti“ je podujatie jedinečné na celom Slovensku, ktoré pomáha oslovovať darcov krvi, aby prispeli svojou kvapkou zachrániť život pacientom, tým, ktorí to najviac potrebujú. Účastníci na bicykloch propagujú túto myšlienku Spoločnosti detskej onkológie Košice a pozývajú všetkých, aby prišli darovať najcennejšiu tekutinu, ktorá môže zachrániť život a zdravie detských pacientov.

  Už tretí krát sa pod vedením Mgr.Partilu tejto akcie zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorí hlavný peletón sprevádzali na trase Giraltovce – Kuková. Ďakujeme našim žiakom, že aj takýmto spôsobom podporili dobrú vec a pozývame všetkých, ktorí môžu, darovať svoju kvapku dobra.

 • Deň Európy - 9. máj, je oslava mieru a rovnosti v Európe. V tento významný deň v roku 1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman položil historickým prejavom (Shumanova deklarácia) základy európskej integrácie. Vo svojom vystúpení navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Práve motto Európskej únie "Zjednotení v rozmanitosti" symbolizuje zjednotenie Európanov. Súčasne vyzval 6 krajín, aby združili úsilie pri spoločnej ťažbe uhlia a výrobe ocele. 18. apríla 1951 teda vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUC). Týchto 6 krajín (Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko) sa považuje za zakladajúce štáty EÚ. Postupne sa spoločenstvo rozrastalo o ďalšie štáty a v súčasnosti do EÚ patrí 27 krajín.

 • Žiaci tretieho ročníka absolvovali v dňoch 25. – 27. 5. 2022 Kurz ochrany života a zdravia (KOŽaZ). Náplň kurzu pozostávala z pohybu v prírode, zo zdravotníckej prípravy, kanoistiky, civilnej ochrany, topografie, orientácie v teréne, prekonávaní prekážok a streľbe zo vzduchovky.

  V rámci pobytu a pohybu v prírode sme absolvovali turistický pochod z Giraltoviec na rekreačnú oblasť Domaša – Tíšava. Celkovo túra trvala 4,5 hodiny a merala 18 km.

  Pri zdravotníckej príprave sme sa snažili naučiť, ako máme postupovať pri záchrane ľudského života. Po teoretickej príprave si pomocou figurín a praktických ukážok vybraní študenti mohli vyskúšať resuscitáciu, stabilizovanú polohu, rôzne obväzové techniky a mnoho ďalších život zachraňujúcich situácií.

 • Viacerí ľudia hovoria, že žiaci gymnázií sa len učia a majú veľa úloh bez praktického využitia. Opak je však pravdou.

  Druháci na našom gymku dostali na hodine dejepisu netypickú úlohu, a to podľa poznámok o Veľkej francúzskej revolúcii vymyslieť za týždeň scénku a zahrať ju. Najprv sme si so spolužiakmi hovorili, ako sa nám do toho nechce a radšej by sme sa len naučili učivo k tejto téme, ale úloha znela jasne, takže sme sa pustili do príprav. Predsedníčka našej triedy mala hlavné slovo a organizáciu celej hry. Ďalší žiaci triedy pomáhali s vedľajšími úlohami, ako napríklad pripraviť prezentáciu a video k hre, domyslieť repliky a samozrejme pomôcť so všetkým, o čo požiadala naša hlavná režisérka :) Najprv sme hru zahrali pani učiteľke Pivovarníkovej a triednej pani učiteľke Vaľovskej. Vypočuli sme si pochvalu a niekoľko rád, ktoré nám veľmi pomohli. Zrazu prišlo oznámenie, ktoré nikto nečakal. Predstavenie sme mali zahrať pre žiakov Základnej školy ako aj Gymnázia. Bol to šok, ale povedali sme si, že to zvládneme, a tak sme si scenár ešte upravili a doplnili niekoľko ďalších scén. Predstavenie pre gymnazistov a učiteľov sa konalo v školskej telocvični. Diváci mohli vidieť a počuť o priebehu a politickom systéme francúzskej revolúcie, o známych postavách ako kráľovi Ľudovítovi XVI., Márii Antoinette, spoločenských vrstvách v 19. storočí a dôsledkoch tejto revolúcie.

 • 31. marca v Podduklianskom múzeu vo Svidníku konalo sa okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde malo jedno želiezko v ohni aj naše gymnázium. Vo IV. kategórii v próze získala pekné druhé miesto Lívia Feňaková. Blahoželáme. Keďže Lívia je štvrtáčka, prajeme jej, aby práca so slovom sa stala náplňou v jej budúcom povolaní.

 • 22.04 - 29.04.2022

  PONDELOK: Modrá farba - VODA

  UTOROK: Zelená farba ~ Starajme sa o prírodu a životné prostredie okolo seba

  STREDA: Farba hnedá - pôda

  ŠTVRTOK: V znamení slnka - žltá farba

  PIATOK: Bude biely!!

 • V roku 1969 v USA environmentálny aktivista John McConnell vyzýval na vznik tohto sviatku. Vznikla kampaň, ktorá bola reakciou na znečisťovanie a ničenie životného prostredia. Táto kampaň mala veľký ohlas medzi americkými študentmi a práve 22. apríla v roku 1970 oslávili prvý Deň Zeme.

  Postupne dostal každý rok svoje motto. To tohtoročné znie:

  Investuj do našej planéty!

  Na našej škole by sme si tento rok chceli Deň Zeme pripomenúť špeciálnym spôsobom. Rozhodli sme sa, že počas týždňa od pondelka 25.apríla do piatka 29. apríla budeme prežívať „Týždeň Zeme“ a to mnohými aktivitami. Okrem iného sa bude tento týždeň niesť vo farbách Zeme a v pondelok začneme modrou farbou.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Aj v tomto školskom roku nás naše žiačky úspešne reprezentovali v Olympiáde v anglickom jazyku. Po víťazstve v okresnom a obvodnom kole, ktoré sa konalo 13.1.2022 online formou, nasledovalo krajské kolo. To sa konalo 8.2.2022, taktiež online formou. V silnej konkurencii okolitých gymnázií nás naše študentky vzorne reprezentovali. V kategórii 2A žiačka 2.A triedy, Tamara Jurčenková, vybojovala krásnu bronzovú pozíciu. V kategórii 2B sa žiačka 4.A triedy, Daniela Ondusková, umiestnila na piatom mieste.

 • Nové opatrenia - Covid-19

  Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

  Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

 • Rok 2022 začal v rýchlom tempe. Ani sme sa nenazdali a už tu bol mesiac marec. Ako každoročne, aj v tomto roku sa naša škola vybrala na lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal v termíne 28.2. – 4.3. v lyžiarskom stredisku Tylicz Ski. Zúčastnili sa ho žiaci 1.A a 2.A triedy. Lyžiarske stredisko ponúkalo svahy rôznych úrovní obtiažnosti. Niektorí žiaci svoje lyžiarske zručnosti už len zdokonaľovali a niektorí sa naopak museli popasovať s novou životnou výzvou. Nakoniec všetko dobre dopadlo a z trápenia sa stala radosť. Všetci začiatočníci sa naučili lyžovať a pokročilejší lyžiari zvládli základy carvingu a to všetko pod odborným vedením pedagógov Mgr. Róberta Mihalenka a Mgr. Patrika Partilu. Počasie bolo premenlivé no snehu bolo dostatok a dokonca sme si mohli vyskúšať aj nočné lyžovanie. Lyžiarsky výcvik hodnotíme kladne a veríme, že sme v žiakoch vyvolali a aj upevnili túžbu v tomto náročnom, ale o to krajšom športe, pokračovať.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce
  Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce
 • 054/ 7322325

Fotogaléria