Navigácia

Faktúry, objednávky 2014

Faktúry

Č.faktúry

Popis plnenia

faktúry

Celková

hodnota

EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa

Dodávateľ

názov

Dodávateľ

adresa

Dodávateľ

IČO

DFB/14/0001 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   02.01.2014 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/14/0002 poistenie majetku 192,92 2403269237   02.01.2014 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332

DFB/14/0003

mobil 10,00 0150205227   02.01.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0004 vodné,stočné 143,21 10-000017314PO2008   02.01.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0005 zemný plyn 1639,00 9100103726
 
  07.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0006 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0007 telefón, fax 16,44     09.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0008 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   20.01.2014 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/14/0009 RAP 2014 964,51 SPIN 283-2007/S/OvZP   21.01.2014 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/14/0010 kancelársky materiál a čistiece potreby 49,02   01/2014 21.01.2014 Mária Kapallová-KAPAP Strojnícka 9, 080 06 Prešov 33952264
DFB/14/0011 časopis 22,00     27.01.2014 JuristDat-M.Medlen Redakcia škola . MEL Ondavská 8 , 821 08 Bratislava 11821973
DFB/14/0012 mobil 10,00 0150205227   27.01.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0013 servisné práce SPIN 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP     Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/14/0014 elektrická energia 1172,00 2250000482   31.01.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222
DFB/14/0015 časopis 12,00     380/2007 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport

Nábr. arm.

gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava

31789471
DFB/14/0016 vodné, stočné 159,12 10-000017314PO2008   04.02.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0017 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   07.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0018 telefón, fax 15,77     07.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0019 zemný plyn 1589,00 9100103726   07.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0020 tonery 83,64     07.02.2014 Ing. Marko Machala - MIP EAST Masaryková 27, 080 01 Prešov 33877912
DFB/14/0021 poplatok za komunálny odpad 831,60 1221400064   18.02.2014 Mesto Giraltovce Dukelská 77/75, 087 01 Giraltovce 00321982
DFB/14/0022 kancelársky materiál, čistiace potreby 80,94   02/2014 18.02.2014 Mária Kapallová-KAPAP Strojnícka 9, 080 06 Prešov 33952264
DFB/14/0023 tlačivá 17,92   79/2013 19.02.2014 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 31331131
DFB/14/0024 vodné,stočné 204,20 10-000017314PO2008   07.03.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0025 zemný plyn 1498,00 9100103726   07.03.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0026 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   07.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0027 telefón, fax 17,16     07.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0028 mobil 10,00 0150205227   07.03.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0029 poistenie hnuteľných vecí 122,87 6004410048   27.03.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545
DFB/14/0030 mobil 10,00 0150205227   27.03.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0031 časopis 5,70     27.03.2014 Mesto Giraltovce Dukelská 77/75, 087 01  Giraltovce 00321982
DFB/14/0032 poistenie majetku 192,92 2403269237   31.03.2014 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
DFB/14/0033 vodné,stočné 161,77 10-000017314PO2008   31.03.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0034 výkon funkcie technik PO 47,81     01.04.2014 Servis požiarnej ochrany SEPO

Gróner 1197/13

08501 Bardejov

35370904
DFB/14/0035 servisné práce SPIN 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   04.04.2014 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/14/0036 zemný plyn 820,00 9100103726   07.04.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0037 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   08.04.2014 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/14/0038 telefón, fax 21,24     09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0039 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0040 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 257,10     11.04.2014 Servis požiarnej ochrany SEPO

Gróner 1197/13

08501 Bardejov

35370904
DFB/14/0041 športové ceny - OK futbal 60,00     23.04.2014 Centrum športových trofejí- Marcela Krajňáková kpt. Nálepku  6, 080 01 Prešov 45453462
DFB/14/0042 mobil 10,00 0150205227   28.04.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0043 futbalová lopta- balík 83,00     28.04.2014 SPORTIKA GROUP s.r.o. Klincová 37/B, 821 08 Bratislava 47609338
DFB/14/0044 ekonomické a právne poradenstvo 900,00 01/2014   28.04.2014 Complete Solutions, s.r.o. Zamarovská 49, 911 05 Zamarovce 44860820
DFB/14/0045 stravné pre účastníkov obv. kola vo futbale SŠ 184,50     29.04.2014 SLOV - FOL s.r.o. 087 01 Železník 36493171
DFB/14/0046 elektrická energia 1172,00 2250000482   02.05.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222
DFB/14/0047 vodné, stočné 185,64 10-000017314PO2008   05.05.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0048 zemný plyn 314,00 9100103726   05.05.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0049 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   05.05.2014 AutoCont SK a.s Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/14/0050 telefón, fax 21,70     09.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0051 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0052 kancelársky materiál, čistiace potreby 99,65   04/2014 21.05.2014 Mária Kapallová-KAPAP Strojnícka 9, 080 06 Prešov 33952264
DFB/14/0053 mobil 10,00 0150205227   26.05.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0054 vodné, stočné 193,60 10-000017314PO2008   02.06.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0055 tonery 265,82   03/2014 05.06.2014 Ing. Marko Machala - MIP EAST Masaryková 27, 080 01 Prešov 33877912
DFB/14/0056 zemný plyn 132,00 9100103726   06.06.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0057 telefón, fax 25,94     09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0058 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0059 mobil 10,00 0150205227   26.06.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0060 tlačivá 123,01   104/2014 27.06.2014 ŠEVT  a.s. Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 31331131
DFB/14/0061 poistenie majetku 192,92 2403269237   02.07.2014 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
DFB/14/0062 výkonn funkcie technik PO 47,81     02.07.2014 Servis požiarnej ochrany SEPO

Gróner 1197/13

08501 Bardejov

35370904
DFB/14/0063 vodné, stočné 217,46 10-000017314PO2008   04.07.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0064 zemný plyn 122,00 9100103726   09.07.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0065 telefón, fax 28,63     10.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0066 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   10.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0067 servisné práce SPIN 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   10.07.2014 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/14/0068 nové verzie MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   16.07.2014 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/14/0069 zemný plyn 122,00 9100103726   08.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0070 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   08.08.2014 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 
36396222
DFB/14/0071 vodné,stočné 111,38 10-000017314PO2008   08.08.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0072 elektrická energia 1172,00 2250000482   08.08.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/14/0073 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   08.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0074 telefón, fax 31,48     11.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0075 poradenské a konzultačné služby-finančný manažér 630,00 02/2014   26.08.2014 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/14/0076 poradenské a konzultačné služby-finančný manažér 140,00 02/2014   26.08.2014 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/14/0077 poradenské a konzultačné služby-finančný manažér 516,25 02/2014   26.08.2014 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/14/0078 zemný plyn 253,00 9100103726   02.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0079 kancelársky materiál, čistiace potreby 188,89   05/2014 04.09.2014 Jaroslav Križánek - KAMAJ Fučíkova 419/57, 087 01 Giraltovce 35244267
DFB/14/0080 tlačiarenské služby 25,07   10065/2014 04.09.2014 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
DFB/14/0081 vodné, stočné 129,95 10-000017314PO2008   04.09.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0082 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   11.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0083 telefón, fax 29,83     11.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0084 oprava sociálnych zariadení 278,03   06/2014 11.09.2014 Emil Rybnický - VODAPROFI 094 33 Skrabské 139 43884482
DFB/14/0085 tlačivá 8,23   104/2014 23.09.2014 ŠEVT  a.s. Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica 31331131
DFB/14/0086 kancelársky materiál,čistiace potreby 61,94   05/2014 02.10.2014 Jaroslav Križánek - KAMAJ Fučíkova 419/57, 087 01 Giraltovce 35244267
DFB/14/0087 výkon funkcie technik PO 47,81     06.10.2014 Servis požiarnej ochrany SEPO

Gróner 1197/13

08501 Bardejov

35370904
DFB/14/0090 telefón, fax 31,56     08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0091

používanie FBA-

adsl prístupu

131,45 0120061268   09.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0088 vodné,stočné 257,24 10-000017314PO2008   07.10.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0089 servisné práce iSPIN 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   08.10.2014 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/14/0092 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   17.10.2014 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/14/0093 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   29.10.2014 AutoCont SK a.s.
  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222
DFB/14/0094 vodné,stočné 201,55 10-000017314PO2008   04.11.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0095 elektrická energia 1172,00 2250000482   05.11.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/14/0096 zemný plyn 887,00 9100103726   06.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0097 oprava plynových kotlov 16017,00   07/2014 06.11.2014 Stanislav Kontura - CONTISTAV Hrabovecká 452/8, 086 41 Raslavice 43681387
DFB/14/0098 telefón, fax 27,62     11.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0099 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   11.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0101 čistiace potreby 30,15   08/2014 03.12.2014 Jaroslav Križánek - KAMAJ Fučíkova 419/57, 087 01 Giraltovce 35244267
DFB/14/0102 mobil 13,92 74110015499   03.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0103 výroba pečiatok 51,49     03.12.2014 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 27, 082 12 Nemcovce 36487708
DFB/14/0104 vodné, stočné 273,16 10-000017314PO2008   03.12.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/14/0105 zemný plyn 1045,00 9100103726   05.12.2014 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/14/0106 výkon funkcie technik PO 47,81     09.12.2014 Servis požiarnej ochrany SEPO

Gróner 1197/13

08501 Bardejov

35370904
DFB/14/0107 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0108 telefón,fax 25,74     10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0100 chemikálie 106,70   1411000029 01.12.2014 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica 45932212
DFB/14/0109 prístup na stránku VSSR 76,00     16.12.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
DFB/14/0110 oprava sociálnych zariadení 373,44   10/2014 22.12.2014 VODAPROFI s.r.o. Skrabské, 094 33 Vyšný Žipov 47916770
DFB/14/0111 čistiace potreby 36,20   09/2014 22.12.2014 Emília Deutschová LUCIA Záhradná 18, 087 01 Giraltovce 35245247
DFB/14/0113 výpočtová a didaktická technika 22 356,30 05/2014   23.12.2014 TopSoft BSB s.r.o. Nám. Gen. M.R.Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom 36301001
DFB/14/0114 finančný manažér 665,00 02/2014   29.12.2014 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/14/0115 finančný manažér 157,50 02/2014   29.12.2014 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/14/0116 finančný manažér 612,50 02/2014   29.12.20014 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria