Navigácia

Faktúry, objednávky 2018

Faktúry

Č.faktúry

Popis plnenia

faktúry

Celková

hodnota

EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa

Dodávateľ

názov

Dodávateľ

adresa

Dodávateľ

IČO

DFB/18/0001 mobil 26,52 A10420967   04.01.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0002 prístup do vssr 96,00     04.01.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
DFB/18/0003 vodné, stočné 74,26 10-00017314PO2008   05.01.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0004 používanie FBA-adsl príst. 131,45 0120061268   05.01.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0005 telefón, fax 11,00     05.01.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0006 poistenie majetku a zodpov. za škodu 192,92 2403269237   05.01.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
DFB/18/0008 nájomné za prenáj.zariad.,kopírovanie 37,55 00252/17/210   05.01.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0009 RAP nové verzie za rok 2018 964,51 SPIN 283-2007/S/OvZP   10.01.2018 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/18/0010 nájomné za prenájom kontajnera 48,00     10.01.2018 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. Tehelná 779, 087 01 Giraltovce 36460559
DFB/18/0011 nové verzie MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   12.01.2018 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/18/0012 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV/2175   12.01.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0013 elektrická energia 360,00 5100259340C   15.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0014 zemný plyn 3342,77 SDA00043897   15.01.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/18/0015 servisné práce 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   18.01.2018 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/18/0016 zemný plyn 2216,00 SDA000043897   19.01.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/18/0017 časopis 12,00     19.01.2018 Slovenská vedecká spoloč. pre teles.vých.a športu Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava 31789471
DFB/18/0019 počítačová zostava 746,75     19.01.2018 Peter Tkáč - Axet Erveňská 6, 044 14 Čaňa 41447620
DFB/18/0020 lyžiarsky kurz 7560,00     22.01.2018 FERMAN s.r.o. Telgárt č. 122, 976 73 Telgárt 36044202
DFB/18/0021 lyžiarsky kurz 540,00     22.01.2018 JOMI - JS s.r.o. 090 21 Chotča 137 51099551
DFB/18/0022 mobil 25,52 A10420967   01.02.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0023 vodné, stočné 49,36 10-000017314PO2008   02.02.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0024 nájomné za prenáj.zariad.,kopírovanie 6,71 00252/17/210   06.02.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0025 telefón,fax 12,30     07.02.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0026 používanie FBA-adsl príst. 131,45 0120061268   07.02.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0027 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV 2175   08.02.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0028 časopis 25,00     08.02.2018 Marián Medlen-JuristDat

Ondavská 8, 821 08 Bratislava

11821973
DFB/18/0029 elektrická energia 410,00 5100259340C   16.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0030 tlačivá 21,00   30/2017 16.02.2018 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
DFB/18/0031 publikácia-účtovné súvzťaž.2018 26,00     20.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1, 080 01 Prešov 31954120
DFB/18/0032 mobil 23,11 A10420967   05.03.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0033 vodné,stočné 103,15 10-000017314PO2008   05.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0034 nájomné za prenáj.zariad.,kopírovanie 117,72 00252/17/210   05.03.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0035 telefón,fax 11,52     07.03.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0036 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   07.03.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0037 vývoz stavebného odpadu 21,59     07.03.2018 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. Tehelná 779, 087 01 Giraltovce 36460559
DFB/18/0038 zber a odvoz kuchynského odpadu 11,40 2017/EV/2175   09.03.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0039 poplatok za komunálny odpad 900,90     22.03.2018 Mesto Giraltovce Dukelská 75,087 01 Giraltovce 00321982
DFB/18/0040 elektrická energia 370,00 5100259340C   22.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0041 výkon funkcie technik PO 47,81     03.04.2018 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13,085 01 Bardejov 35370904
DFB/18/0042 mobil 27,12 A10420967   03.04.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0043 ubytovanie 172,80     04.04.2018 Grand hotel Permon, s.r.o. 032 42 Pribylina 1486 44130651
DFB/18/0044 nájomné za prenáj.zariad.,kopírovanie 23,65 00252/17/210   04.04.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0045 vodné,stočné 78,06 10-000017314PO2008   09.04.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0046 používanie FBA-adsl príst. 131,45 0120061268   09.04.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0047 telefón, fax 12,94     09.04.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0048 futbalová lopta 40,00     10.04.2018 Jozef Pohlod 094 34 Bystré 492 46129294
DFB/18/0049 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV/2175   11.04.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0050 odmeny pre súťažiacich-OK vo futb. 60,00     11.04.2018 Ladislav Dvorščák Mlynská 4, 082 67 Terňa 34508376
DFB/18/0051 servisné práce iSPIN 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   12.04.2018 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/18/0052 nové verzie MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   16.04.2018 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/18/0053 elektrická energia 380,00 5100259340C   20.04.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0054 systémova podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   30.04.2018 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/18/0055 mobil 23,11 A10420967   02.05.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0056 softvér RPG Maker 136,25     03.05.2018 Peter Tkáč - Axet Erveňská 6, 044 14 Čaňa 41447620
DFB/18/0057 nájomné za prenáj.zariad.,kopírovanie 9,34 00252/17/210   03.05.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0058 vodné, stočné 105,95 10-000017314PO2008   03.05.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0059 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   07.05.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0060 čistiace potreby 19,90   01/2018 07.05.2018 MAKRI PLUS, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/18/0061 telefón,fax 10,94     09.05.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0062 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV/2175   10.05.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0063 elektrická energia 340,00 5100259340C   17.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0064 tlačivá 6,23   32/2018 22.05.2018 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
DFB/18/0065 revízia komínov 288,00     30.05.2018 Jozef Gazdík - GAZKOM 093 02 Hencovce 1802 33272743
DFB/18/0066 čistiace potreby 11,92   01/2018 31.05.2018 MAKRI PLUS, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/18/0067 vodné,stočné 147,76 10-000017314PO2008   01.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0068 mobil 26,92 A10420967   01.06.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0069 nájomné za prenáj.zar.,kopírovanie 28,56 00252/17/210   04.06.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0070 nákup OOP 80,23   03/2018 05.06.2018 LUDUS, s.r.o. Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce 31713912
DFB/18/0071 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   06.06.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0072 telefón,fax 11,99     06.06.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0073 nákup materiálu na opravu strechy 55,80     06.06.2018 Agro Ostrov, s.r.o. 072 55 Ostrov 56 36573906
DFB/18/0074 nákup kancelárskych potrieb 51,03   02/2018 06.06.2018 Emília Deutschová LUCIA Záhradná 18, 087 01 Giraltovce 35245247
DFB/18/0075 revízia elektr.spotrebičov 884,00     07.06.2018 Montáž,oprava,údržba a revízia elek.zariadení 086 45 Marhaň 171 33965722
DFB/18/0076 virtuálna knižnica 9,96 VK/18/01/006   07.06.2018 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977
DFB/18/0077 elektrická energia 330,00 5100259340C   13.06.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0078 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV/2175   14.06.2017 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0079 tlačivá 4,22   43/2018 18.06.2018 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
DFB/18/0080 vodné,stočné 128,24 10-000017314PO2008   02.07.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0081 výkon funkcie technik PO 47,81     02.07.2018 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13,085 01 Bardejov 35370904
DFB/18/0082 mobil 26,32 A10420967   03.07.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0083 virtuálna knižnica 9,96 VK/18/01/006   06.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977
DFB/18/0084 telefón, fax 11,70     09.07.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0085 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.07.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0086 servisné práce 387,14 SPIN/283-2007/S/OvZP   10.07.2018 Asseco Solution a.s. Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 00602311
DFB/18/0087 nájomné za prenáj.zar.,kopírovanie 28,40 00252/17/210   10.07.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0088 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV/2175   11.07.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0089 oprava strechy 5063,88     17.07.2018 Spektrum družstvo Jarkova 4, 080 01 Prešov 36446921
DFB/18/0090 elektrická energia 340,00 5100259340C   17.07.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0091 nové verzie MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   17.07.2018 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/18/0092 vodné,stočné 131,03 10-000017314PO2008   30.07.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0093 mobil 21,41 A10420967   02.08.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0094 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   02.08.2018 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/18/0095 nájomné za prenáj.zar.,kopírovanie 22,32 00252/17/210   03.08.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0096 virtuálna knižnica 9,96 VK/18/01/006   08.08.2018 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977
DFB/18/0097 telefón,fax 11,46     08.08.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0098 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   08.08.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0099 mobil 88,59 A10420967   03.09.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0100 vodné,stočné 33,44 10-000017314PO2008   03.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0101 nájomné za prenáj.zar.,kopírovanie 3,92 00252/17/210   03.09.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0102 BOZP školenie 180,00     05.09.2018 Montáž,oprava,údržba a revízia elek.zariadení 086 45 Marhaň 171 33965722
DFB/18/0103 telefón, fax 12,07     10.09.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0104 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   10.09.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0105 virtuálna knižnica 9,96 VK/18/01/006   10.09.2018 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977
DFB/18/0106 podporný balíček VK -  Bez kriedy 12,00 DBK/18/06/0135   13.09.2018 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977
DFB/18/0107 nákup učebníc AJ,NJ 1050,00     17.09.2018 GLOSSA Igor Treťjakov Vihorlatská 23, 080 01 Prešov 33951802
DFB/18/0108 licencia pre sklad potravín 100,80     18.09.2018 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 36006912
DFB/18/0109 zemný plyn 2216,00 SDA000043897   01.10.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/18/0110 mobil 24,31 A10420967   02.10.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0111 nájomné za prenáj.zar.,kopírovanie 22,45 00252/17/210   02.10.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0112 vypracov. evakuč.plánu,výkon funkcie PO 78,05     02.10.2018 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13,085 01 Bardejov 35370904
DFB/18/0113 telefón 10,96     05.10.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0114 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   05.10.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0115 tlačivá 59,04   432018 05.10.2018 ŠEVT, a.s Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
DFB/18/0116 virtuálna knižnica 9,96 VK/18/01/006   08.10.2018 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977
DFB/18/0117 vodné,stočné 128,24 10-000017314PO2008   08.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0118 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV/2175   09.10.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0119 servisné práce iSPIN 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   08.10.2018 Asseco Solution a.s. Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 00602311
DFB/18/0120 elektrická energia 324,68 5100259340C   12.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0121 výmena kotla 1853,02     15.10.2018 Stanislav Kontura-CONISTAV Hrabovecká 452/8, 086 41 Raslavice 43681387
DFB/18/0122 nové verzie MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   17.10.2018 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/18/0123 elektrická výklopná panvica 1209,60     17.10.2018 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 2, 010 01 Žilina 36413186
DFB/18/0124 vodné,stočné 153,34 10-000017314PO2008   31.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0125 nákup laku na parkety 147,70     26.10.2018 MAKRI PLUS, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/18/0126 systémová údržba MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   02.11.2018 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/18/0127 mobil 22,91 A10420967   02.11.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0128 nájomné za prenáj.zar., kopírovanie 27,68 00252/17/210   05.11.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0129 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   07.11.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0130 telefón,fax 11,63     07.11.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0131 virtuálna knižnica 9,96 VK/18/01/006   07.11.2018 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977
DFB/18/0132 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV/2175   09.11.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0133 revízia komínov 288,00     14.11.2018 GAZKOM-Kominárstvo 093 02 Hencovce  1802 33272743
DFB/18/0134 elektrická energia 335,96 5100259340C   16.11.2018 Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0135 tlačivá 26,00   32/2018 21.11.2018 ŠEVT, a.s Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
DFB/18/0136 kontrola a revízia hasiacich prístrojov 166,50     28.11.2018 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13,085 01 Bardejov 47750031
DFB/18/0137 vodné,stočné 91,99 10-000017314PO2008   30.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0138 mobil 8,35 A10420967   03.12.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0139 materiál na údržbu  171,19     05.12.2018 Agro Ostrov, s.r.o. 072 55 Ostrov 56 36573906
DFB/18/0140 výkon funkcie PO 47,81     05.12.2018 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13,085 01 Bardejov 35370904
DFB/18/0141 nájomné za prenáj.zar., kopírovanie 58,45 00252/17/210   05.12.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0142 telefón 11,02     06.12.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0143 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   06.12.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0144 licencia - e-knihy 45,60     06.12.2018 Mgr. Peter Kučera Komárnická 34, 821 02 Bratislava nepridelené
DFB/18/0145 virtuálna knižnica 9,96 VK/18/01/006   07.12.2018 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice 43908977
DFB/18/0146 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV/2175   07.12.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0147 mobil 2,40 87911362   07.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/18/0148 veľkoplošná tlač 18,00     12.12.2018 D.MEDIA, s.r.o. 082 12 Nemcovce 27 36487708
DFB/18/0149 Arduino sada, kniha, kalendáre 1050,00     12.12.2018 D.MEDIA, s.r.o. 082 12 Nemcovce 27 36487708
DFB/18/0150 elektrická energia 375,29 5100259340C   13.12.2018 Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0151 časopis 5,70     13.12.2018 Mesto Giraltovce Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 00321982
DFB/18/0152 zemný plyn 236,96 SDA000043897   14.12.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/18/0153 telovýchovné a športové náradie 4995,12     14.12.2018 Ing. Ondrej Kavka-OK-SPORT Záhradnícka 703/16A, 058 01 Poprad 35414090
DFB/18/0154 mapy 291,50     14.12.2018 STIEFEL EUROCART Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava 31360513
DFB/18/0155 kancelárske potreby 169,44   871865 17.12.2018 Office DEPOT Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36192384
DFB/18/0156 kancelárske potreby 50,00     18.12.2018 Štefan puchalík-UNIPRESS Bartošovce 125, 086 42 Bartošovce 17144965
DFB/18/0157 čistiace potreby 108,00     18.12.2018 Mgr. Peter Moško Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš 41284933
DFB/18/0158 systémová údržba MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   20.12.2018 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/18/0159 učebné pomôcky 1162,09     20.12.2018 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 36562939
DFB/18/0160 žiarovky do dataprojektoru 234,44     21.12.2018 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 28876431
DFB/18/0161 športové náriadie 411,69     21.12.2018 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 36562939
DFB/18/0162 čistiace potreby 354,15     21.12.2018 MAKRI PLUS s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/18/0163 nájomné za prenájom kontajnera 48,00     31.12.2018 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. Tehelná 779, 087 01 Giraltovce 36460559
DFB/18/0164 vodné, stočné 94,79 10-000017314PO2008   31.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
                 
                 
                 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria