Navigácia

Faktúry, objednávky 2018

Faktúry

Č.faktúry

Popis plnenia

faktúry

Celková

hodnota

EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa

Dodávateľ

názov

Dodávateľ

adresa

Dodávateľ

IČO

DFB/18/0001 mobil 26,52 A10420967   04.01.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0002 prístup do vssr 96,00     04.01.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
DFB/18/0003 vodné, stočné 74,26 10-00017314PO2008   05.01.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0004 používanie FBA-adsl príst. 131,45 0120061268   05.01.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0005 telefón, fax 11,00     05.01.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0006 poistenie majetku a zodpov. za škodu 192,92 2403269237   05.01.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
DFB/18/0008 nájomné za prenáj.zariad.,kopírovanie 37,55 00252/17/210   05.01.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0009 RAP nové verzie za rok 2018 964,51 SPIN 283-2007/S/OvZP   10.01.2018 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/18/0010 nájomné za prenájom kontajnera 48,00     10.01.2018 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. Tehelná 779, 087 01 Giraltovce 36460559
DFB/18/0011 nové verzie MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   12.01.2018 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/18/0012 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV/2175   12.01.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0013 elektrická energia 360,00 5100259340C   15.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0014 zemný plyn 3342,77 SDA00043897   15.01.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/18/0015 servisné práce 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   18.01.2018 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/18/0016 zemný plyn 2216,00 SDA000043897   19.01.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/18/0017 časopis 12,00     19.01.2018 Slovenská vedecká spoloč. pre teles.vých.a športu Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava 31789471
DFB/18/0019 počítačová zostava 746,75     19.01.2018 Peter Tkáč - Axet Erveňská 6, 044 14 Čaňa 41447620
DFB/18/0020 lyžiarsky kurz 7560,00     22.01.2018 FERMAN s.r.o. Telgárt č. 122, 976 73 Telgárt 36044202
DFB/18/0021 lyžiarsky kurz 540,00     22.01.2018 JOMI - JS s.r.o. 090 21 Chotča 137 51099551
DFB/18/0022 mobil 25,52 A10420967   01.02.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/18/0023 vodné, stočné 49,36 10-000017314PO2008   02.02.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/18/0024 nájomné za prenáj.zariad.,kopírovanie 6,71 00252/17/210   06.02.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
DFB/18/0025 telefón,fax 12,30     07.02.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0026 používanie FBA-adsl príst. 131,45 0120061268   07.02.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/18/0027 zber a odvoz kuchynského odpadu 22,80 2017/EV 2175   08.02.2018 ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov 133 46754768
DFB/18/0028 časopis 25,00     08.02.2018 Marián Medlen-JuristDat

Ondavská 8, 821 08 Bratislava

11821973
DFB/18/0029 elektrická energia 410,00 5100259340C   16.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/18/0030 tlačivá 21,00   30/2017 16.02.2018 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
DFB/18/0031 publikácia-účtovné súvzťaž.2018 26,00     20.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1, 080 01 Prešov 31954120
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria