Navigácia

Faktúry, objednávky 2018

Súhrna správa - štvrťročný výkaz

Súhrnná správa o zákazkách - § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 5000 ,- EUR

Štvrťročný výkaz - I. štvrťrok 2018
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. lyžiarsky kurz 7 560,00 FERMAN s.r.o.,  Telgárt 
     

 

 

 

 

Štvrťročný výkaz - II. štvrťrok 2018
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. zemný plyn 6770,00 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Bratislava
       

 

 

 

Štvrťročný výkaz - III. štvrťrok 2018
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. oprava strechy 5063,88 Spektrum družstvo, Prešov
       

 

 

 

 

Štvrťročný výkaz - IV. štvrťrok 2018
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. potraviny 8053,25 Darina Vaňková, Lužany pri Topli
       

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria