Navigácia

 • Naša SOČ na akademickej pôde (alias paternoster)

  Dňa 11.4.2018 sme sa zúčastnili na študentskej vedeckej a odbornej konferencii METALURGIA 2018 na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Ako jediní sme reprezentovali stredné školy pred budúcimi inžiniermi, bakalármi a komisiou, ktorej sa naša práca s témou „Analýza minerálnych, povrchových a liečivých vôd v Šarišskom regióne a ich vplyv na ľudský organizmus“ zapáčila. Ešte pred samotnou konferenciou sme v laboratóriu zhromažďovali rôzne druhy vôd a to liečivé vody z Bardejovských kúpeľov, vody z vodovodov, potokov a minerálky dostupné na pultoch obchodov. Zisťovali sme ich zloženie prostredníctvom činidiel z kufríka Sera-aqua test boxu. Aplikovanie metód, pozorovania a výsledky boli súčasťou našej stredoškolskej odbornej práce. Našu SOČ sme úspešne prezentovali na akademickej pôde FMMR TUKE. Prezentáciu sme obohatili aj o aktuálne zaujímavosti environmentálnej problematiky u nás aj vo svete. Bakalári, budúci inžinieri i odborná komisia ocenili našu prácu a odvahu prezentovať. Lenže to bol len začiatok. Vďaka rozsiahlemu telefónnemu zoznamu p.p. Baníkovej sme počas čakania na vyhodnotenie navštívili Katedru experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Tam nás oboznámili s laboratóriom nízkych teplôt či atómovým hrotom pera v subatomárnom laboratóriu. Celé vyhodnotenie na pôde rektorátu sa nieslo v slávnostnom duchu a svojou prítomnosťou nás poctil aj samotný rektor univerzity ako aj vážení hostia zo SAV z Bratislavy. Recepcia plná  samých chutných jedál nás nenechala sa len prizerať a ochutnali sme z každého rožka troška. Domov sme prichádzali s pocitom dobre vykonanej práce, s novými zážitkami a minimálne o kilo ťažší. Snáď najväčším zážitkom bol samotný drevený paternoster (raritný výťah) s veľkou históriou, v ktorom sme sa mali možnosť niekoľkokrát previesť.                                                                                                  

  Simona Hlavinková, sexta       

  Martin Vavrek, sexta

 • Gymnázium Giraltovce je IT AKADÉMIA partner

  Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

   

  V tomto školskom roku majú možnosť naši žiaci získať medzinárodne platný cetifikát European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače).

  European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

  Vzdelávací portál: https://vzdelavanie.itakademia.sk

   

 • Deň učiteľov

  Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

  ...keď maturanti učia...

 • Beseda - Bezpečnosť na internete

  Do galérie Beseda - Bezpečnosť na internete boli pridané fotografie.

 • Opäť sme zahviezdili... 

  Na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku nás úspešne reprezentoval Ján Orečný, žiak 1.A triedy. To mu zaručilo postup na krajské kolo. Jánovi Orečnému srdečne blahoželáme. 

   

 • ISIC KARTA

  ISIC KARTA

  oznam pre Maturantov

  Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
  Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré
  kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

  Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné

  akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri
  platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).
   

  Zľavy v zahraničí a na Slovensku (Regiojet, Leoexpres, Orange, McDonald, Martinus, Alza, Hej.sk, kiná, obchody, kúpaliská, letné festivaly a veľa iných ....)

  platia do konca septembra 2018 - LEN AK MÁTE PLATNÝ PREUKAZ S ZNÁMKOU 09/2018!


  Vybavte si preto ešte teraz známku ISIC 09/2018 na www.objednaj-preukaz.sk, príde Vám poštou domov.

  Po maturitách to už nebude možné.

   

 • "Naše Karpaty- budujeme budúcnosť na základoch multikultúrnej minulosti"

  odkaz: Galéria

  S partnerskou školou v Poľsku Zespol Szkól Licealnych Ustrzyki Dolne sme úspešne zrealizovali už tretí veľký projekt zameraný aj na poznávanie, ochranu a rozvoj prírodného dedičstva prihraničného regiónu.

       Na poznávaní a určovaní chránených a liečivých rastlín pohraničia sa podieľali prírodovedné skupiny vytvorené z poľských a slovenských žiakov. Slovenskú skupinu tvorili žiačky 3.A v tomto  zložení: Iveta Bartošová, Klára Marcineková,   Alexandra Mašlejová,  Simona Mikytinová, Zuzana Oravcová, Barbora Paľová, Lucia Tchuriková a Kristína Vasilišinová. Počas realizácie projektu sme absolvovali dva trojdňové výmenné pobyty a jeden dvojdňový, a to na Slovensku a v Poľsku.

       Rastlinný svet pohraničia je bohatý a zaujímavý. Slovensko – poľské pohraničie ponúka  bohatstvo prírodných liečivých zdrojov, medzi ktoré patria aj rastliny so širokým spektrom liečivých účinkov. Počas krátkej túry ku rybníku v Giraltovciach žiaci obidvoch skupín poznávali a zbierali liečivé rastliny s podobným výskytom na Slovensku aj v Poľsku. Vybrané druhy sa v lisovanej podobe stali súčasťou herbára, ktorý je jedným z výstupov projektu. Vzácne druhy rastlín s podobným výskytom nachádzame na slovenskej strane hlavne v NP Poloniny a na poľskej strane v NP Bieszczady. Obidva NP navštívili spoločne poľskí aj naši žiaci.  V Poloninách  sme absolvovali výstup na Riabu skalu, ktorá sa nachádza  vo výške  približne 1200 m.n.m. Cestou sme poznávali vzácne rastliny a obdivovali nádherné bukovo – jedľové pralesy. V súčasnosti je NP Poloniny známy tým, že je to jediné územie na Slovensku, kde vo voľnej prírode žije zubor hrivnatý. V Bieszczadzkom NP sme po namáhavejšej túre vystúpili na  najvyšší vrch Bukovských vrchov (1221 m.n. m.) - Kremenec, ktorý leží na hranici troch štátov Slovenska ,Poľska a Ukrajiny. Ten výhľad stal za to! Výstup bol tiež spojený s poznávaním hlavne vzácnych druhov rastlín. Po skončení túry sme navštívili múzeum s exponátmi živočíchov, kroré žijú v Bieszczadskom NP a „čerešničkou na torte“ bola návšteva zubrej obory.

       Spoločné dni na Slovensku a v Poľsku neboli  naplnené iba  poznávaním rastlín. Realizovali sme aj iné aktivity, napr. na Slovensku málo rozšírenú formu turistiky – questing. Hra pochádza zo Škótska, kde má dlhoročnú tradíciu a je známa ako LETTERBOXING. Pod názvom QUESTING je rozšírená v USA. Predstavuje novú formu turistiky spočívajúcu v aktívnom odhaľovaní regionálneho bohatstva – kultúrneho, prírodného a historického. Cieľmi questingu je predstaviť región pomocou inovatívnych foriem turistiky, aktivizácia lokálnej komunity ľudí, znovuobjavenie regiónu prostredníctvom výnimočných udalostí a histórie spätej s miestnym prírodným a kultúrnym dedičstvom. Quest  (hľadačka) je cesta, zábava i poučenie. Text hľadačky vedie hráča po stálej trase. Ponúka mu rôzne indície a ich správne rozlúštenie ho nakoniec privedie k „pokladu“.

       Výstupy prírodovednej skupiny v projekte:

  • herbár – obsahuje liečivé rastliny pohraničia v lisovanej podobe a chránené rastliny

  pohraničia v digitálnej podobe,

  • quest – trasa zameraná na spoznávanie mestečka Ustrzyki Dolne,
  • príprava na vyučovaciu hodinu: Rastliny pohraničia,
  • pracovné listy: Rastliny pohraničia,
  • odborný učebný text: Rastliny pohraničia,
  • odborný učebný text: Questing.

                                                                                                            RNDr. Eva Bogľarská

 • OZNAM - chrípkové prázdniny

  Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku, z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení prerušujeme výchovno - vzdelávací proces na škole v čase od 16.02. 2018  do 19.02.2018.

 • Dotazník

  Dotazník

  Rada mládeže Prešovského kraja sa spolupodieľa na prieskume týkajúceho sa využívania vzdelávacích poukazov. Nižšie sú uvedené linky s dotazníkmi pre žiakov aj pre rodičov.

  Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

  Dotazník pre žiakov: https://goo.gl/forms/GwxpRFJcc0h1JoTx2 

  Dotazník pre rodičov: https://goo.gl/forms/dpFI3JsyfUkm0Njh2

   

   

 • Napísali o nás...

  Napísali o nás...

  odkaz: Gymnázium

  Gymnázium na východe Slovenska žnie medzinárodné úspechy: Cenu im odovzdal člen britskej kráľovskej rodiny.

 • Gymnazisti sa stali víťazmi Euroscoly

  Ako sme Vás už informovali, študenti druhého ročníka Gymnázia z Giraltoviec sa zapojili do súťaže Euroscola 2018. V piatok 15.12.2017 Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave vyhlásila výsledky. Na toto podujatie sme boli pozvaní aj my, piati zástupcovia našej triedy. Na slávnostnom  vyhlásení  výsledkov za účasti poslancov  EP Moniky Beňovej, Vladimíra Maňku, Ivana Štefanca a Jany Žitňanskej sme sa dozvedeli, že víťazmi dvanásteho ročníka Euroscola sa stáva naša trieda.

  Pod vedením našej triednej učiteľky Janky Čorbovej sme sa vo svojom projekte venovali téme kultúrneho dedičstva a zorganizovali sme množstvo aktivít, vrátane prezentácií na iných školách, vedomostných testov, dotazníkov, európskeho pexesa či „eurolavičiek“. Vrámci projektu sme si pozvali viacero hostí, napríklad ministra zahraničných vecí a predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka, europoslankyňu Moniku Smolkovú, poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča a podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Oslovili sme ľudí prostredníctvom ankiet či vedomostných testov. O našich aktivitách sme informovali na webovej stránke školy, v miestnych a regionálnych novinách.
   

  Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 stredných škôl, najviac z východného Slovenska. Ako víťazi sa zúčastníme na špeciálnom podujatí  European Youth Event za účasti poslancov Európskeho parlamentu ako aj iných vplyvných osobností, ktoré organizuje Európsky parlament začiatkom júna v Štrasburgu. Ďalších osem  stredných škôl sa zúčastní pracovného stretnutia v Európskom parlamente v prvom polroku 2018.

  Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri realizovaní nášho projektu.

  2.A, Gymnázium Giraltovce

 • Adventná zbierka

  Adventná zbierka

  Vyslovujeme veľké „ďakujem“ za množstvo srdečných darov pre ľudí utekajúcich zo svojich domovov. Nazbieralo sa veľa hračiek, písacích potrieb a mnoho ďalších vecí, ktoré sú pre nás samozrejmosťou. S Vašou podporou budú mať krajšie Vianoce. Vnímame to ako veľmi dôležitý signál, že nám záleží na situácii ľudí, ktorí potrebujú pomoc a sme tomu radi. Veľká vďaka všetkým.

  „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“

  Evanjelium podľa Matúša 7,12

   

 • Navštívil nás Mikuláš...

  Do galérie Navštívil nás Mikuláš... boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácia prvákov

  Do galérie Imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

  Šestnásty deň v mesiaci november bol pre našich milých prvákov dňom, na ktorý tak netrpezlivo vyčkávali. Nastal čas, aby všetkých presvedčili, že si zaslúžia stať sa právoplatnými žiakmi Gymnázia v Giraltovciach. My, druháci, sme mohli odplatiť  krivdu z minulého roka.

   

  Na miesto konania, do našej telocvične, dorazili na svojich motorkárskych žihadlách.  Po príhovore nasledoval „chutný“ prípitok. Úlohy na ktoré každý netrpezlivo vyčkával odštartovala disciplína „Balón + žiletka + PENA“. Dievčatá sa „potešili“ , keď museli povedať klady a zápory vybraných chlapcov z nášho Gymnázia. Následne si s nimi zatancovali. Postupom času sa po telocvični rozliehal nákazlivý smiech všetkých prítomných nad ďalšími disciplínami, ako napríklad  hádanie profesorov prostredníctvom pre nich typických fráz, či váľanie fliaš s loptičkou ukrytou v silónkach, Na tých, ktorí úlohu nesplnili,   čakalo koleso (ne)šťastia, kde si vytočili svoj trest, ako napr. vypitie citrónovej šťavy, obalenie tváre v trojobale, bozk profesorovi,  Majkin, či Sonin lahodný koláč a mnoho ďalších.  Tresty sprevádzali prvákov celým programom.

   

  Čo by to bolo za imatrikuláciu  bez prísahy, v ktorej sa zaviazali  k zodpovednému prístupu k štúdiu. Ako pripomienka na tento nezvyčajný deň prvákom poslúži medaila za ich nebojácnosť.

   

  Na záver sa chcem v mene celej 2.A poďakovať už našim odvážnym prvákom za splnenie všetkých úloh, ktoré sme si pre nich pripravili. Predávame im štafetu a už teraz sa tešíme, čo si na budúci školský rok pripravia.

                                                                                                        Kristína Jančušová, 2.A

   

 • DofE - Stretnutie s princom Edwardom, Grófom z Wessexu

  Do galérie DofE - Stretnutie s princom Edwardom, Grófom z Wessexu boli pridané fotografie.

  Mnohí iste viete, že žiaci zapojení do medzinárodného projektu DoFE (Duke of Edinburgh Award)  sa dňa  7.9.2017  zúčastnili odovzdávania prestížnej ceny na bronzovej úrovni.  Tesne pred ceremóniou sme sa dozvedeli, že jeden náhodne vybraný žiak si cenu neprevezme v Prešove, ale na špeciálnej ceremónii v Bratislave v novembri. Na moje prekvapenie som zistil, že tým žiakom som ja. Na jednej strane ma to veľmi potešilo, lebo som vedel, že ma čaká veľký deň. Postupom času začínali pribúdať obavy a tréma. Pošuškávalo sa totiž, že Slovensko poctí svojou návštevou člen britskej kráľovskej rodiny. Dva dni pred odchodom som sa dozvedel, že to bude najmladší syn britskej kráľovnej Alžbety II princ Edward, Gróf z Wessexu.

  To vo mne vyvolalo ešte väčšie napätie. Samotné odovzdávanie cien sa konalo v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Spoločnosť mi robili spolu s našim pánom riaditeľom Mgr. Róbertom Mihalenkom aj koordinátorky projektu pani učiteľka Čorbová a Baníková. Bronzovú cenu si prevzalo  53   žiakov z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrewa Gartha.  Všetko bolo presne načasované, museli sme prísne dodržiavať pravidlá. Po odovzdaní cien nasledoval osobný rozhovor s princom. Rozprávať sa s ním bol pre mňa obrovský zážitok, na ktorý tak skoro nezabudnem. Som veľmi rád, že som mohol byť prítomný  na takom veľkolepom a jedinečnom podujatí. Ďakujem pani učiteľkám Čorbovej a Baníkovej za to, že mi umožnili absolvovať tento program.   

                                                                    Michal Pavlík, 2.A

 • Oznam - chrípkové prázdniny

  Oznam - chrípkové prázdniny

  V zmysle Metodického usmernenia, Školského poriadku a po predchádzajúcej konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení prerušujeme výchovno - vzdelávací proces na škole v čase od 12.12. 2017  do 15.12.2017.

  Mgr. Róbert Mihalenko

  riaditeľ školy

 • ADVENTNÁ ZBIERKA

  ADVENTNÁ ZBIERKA

        Advent je čas štedrosti, milosti a pomoci blížnym. Tak neváhaj a prispej aj  ty svojou troškou.

  Dňa 6.12. 2017 sa uskutoční dobrovoľná zbierka pre ľudí utekajúcich pred vojnou zo svojich domovov (tranzitný tábor v Humennom).

  Miesto: Gymnázium v Giraltovciach (vstupná hala)

  Čas: od 8:00 do 16:00

   V prípade záujmu môžete priniesť nižšie uvedené veci  do konca tohoto týždňa na vrátnicu školy.

   Čo priniesť?

                     –hračky                                        

           -knihy

                     -písacie potreby

           -spoločenské hry

                     -puzzle

           -hygienické vreckovky a papierové utierky

                      -čaj

           -cukor

                     -kreatívny materiál- zaujímavé servítky,

         lepidlo, látky, športové náradie

 • EUROSCOLA - SKYPE KONFERENCIA GYMNÁZIUM GIRALTOVCE-ŠTRASBURG

  Dňa 9.11.2017  sa na pôde Gymnázia v Giraltovciach uskutočnila beseda s pani europoslankyňou Mgr. Monikou Smolkovou formou telemostu.

  Pani Monika Smolková pôsobí v europarlamente na poste europoslankyne od roku 2009.  Pani europoslankyňa veľmi ochotne a otvorene odpovedala na otázky, ktoré si našli priestor v našej debate. Na úvod nám v krátkosti predstavila pozíciu europoslankyne, svoje kompetencie a povinnosti. Od roku 2015 sužuje Európu migračná kríza, ktorá vyvolala veľké medzištátne rozpory. Podľa slov pani Smolkovej   najlepším spôsobom ako zastaviť príliv migrantov, je  prispieť k vyriešeniu vojnových konfliktov v ich domovských krajinách. Taktiež by mala zlepšiť situáciu ich registrácia po príchode do Európy, ktorá by mala odhaliť ekonomických migrantov. Slovo padlo aj na trvalo udržateľný rozvoj. Pamiatky UNESCO nesmeli ostať nepovšimnuté. Pani europoslankyňa zastávala rovnaký názor na to ako páni politici, s ktorými nám bolo cťou uskutočniť predchádzajúce besedy. Vzhľadom k tomu akou je naše Slovensko malou krajinou, na jeho území sa nachádza úctyhodný počet pamiatok zapísaných vo svetovom dedičstve UNESCO. Musíme byť na to my, Slováci hrdí a musíme sa naučiť ako tieto poklady propagovať vo svete.

  Navzdory počiatočným technickým prekážkam, ktoré sme hravo zvládli, beseda prebehla ako po masle.

  Beseda s pani Monikou Smolkovou, europoslankyňou, zavŕšila kvarteto diskusií s významnými predstaviteľmi slovenskej i zahraničnej politiky, vďaka ktorým sa nám rozšírilo politické povedomie a vzbudil sa v nás záujem o politiku. 

                                                            Kristína Jančušová, 2.A

 • HODINA DEŤOM

  HODINA DEŤOM

  Pri príležitosti 19. ročníka verejnej zbierky, Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom,  bola oslovená o spoluprácu Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, so sídlom v Giraltovciach. Dobrovoľníci zo Spojenej školy navštívili dňa 10.11.2017 Gymnázium v Giraltovciach s účelom vyzbierania finančných prostriedkov pre deti a mládež v núdzi. Riaditeľ Gymnázia, Mgr. Róbert Mihalenko, srdečne privítal dobrovoľníkov na pôde školy. Vďaka milému a ochotnému prístupu riaditeľa, pedagógov a žiakov sa podarilo vyzbierať peknú sumu. Úprimné ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa do tejto verejnej zbierky zapojili.

  Mgr. Martina Vertaľová – koordinátorka, pedagóg SŠ

  Mgr. Mária Podhajecká – pedagóg SŠ

 • Športové úspechy našich žiakov

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria