Navigácia

 • OZNAM - chrípkové prázdniny

  Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku, z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení prerušujeme výchovno - vzdelávací proces na škole v čase od 16.02. 2018  do 19.02.2018.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, pozývame Vás na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.02.2018 o 15:30 hod v kmeňových triedach. Zároveň Vás pozývame na divadelné predstavenie žiakov tretieho ročníka, hneď po skončení triednych RZ v priestoroch telocvične.

                                                                                                                                            Mgr. Róbert Mihalenko

 • Dotazník

  Rada mládeže Prešovského kraja sa spolupodieľa na prieskume týkajúceho sa využívania vzdelávacích poukazov. Nižšie sú uvedené linky s dotazníkmi pre žiakov aj pre rodičov.

  Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

  Dotazník pre žiakov: https://goo.gl/forms/GwxpRFJcc0h1JoTx2 

  Dotazník pre rodičov: https://goo.gl/forms/dpFI3JsyfUkm0Njh2

   

   

 • Napísali o nás...

  odkaz: Gymnázium

  Gymnázium na východe Slovenska žnie medzinárodné úspechy: Cenu im odovzdal člen britskej kráľovskej rodiny.

 • Gymnazisti sa stali víťazmi Euroscoly

  Ako sme Vás už informovali, študenti druhého ročníka Gymnázia z Giraltoviec sa zapojili do súťaže Euroscola 2018. V piatok 15.12.2017 Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave vyhlásila výsledky. Na toto podujatie sme boli pozvaní aj my, piati zástupcovia našej triedy. Na slávnostnom  vyhlásení  výsledkov za účasti poslancov  EP Moniky Beňovej, Vladimíra Maňku, Ivana Štefanca a Jany Žitňanskej sme sa dozvedeli, že víťazmi dvanásteho ročníka Euroscola sa stáva naša trieda.

  Pod vedením našej triednej učiteľky Janky Čorbovej sme sa vo svojom projekte venovali téme kultúrneho dedičstva a zorganizovali sme množstvo aktivít, vrátane prezentácií na iných školách, vedomostných testov, dotazníkov, európskeho pexesa či „eurolavičiek“. Vrámci projektu sme si pozvali viacero hostí, napríklad ministra zahraničných vecí a predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka, europoslankyňu Moniku Smolkovú, poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča a podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Oslovili sme ľudí prostredníctvom ankiet či vedomostných testov. O našich aktivitách sme informovali na webovej stránke školy, v miestnych a regionálnych novinách.
   

  Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 stredných škôl, najviac z východného Slovenska. Ako víťazi sa zúčastníme na špeciálnom podujatí  European Youth Event za účasti poslancov Európskeho parlamentu ako aj iných vplyvných osobností, ktoré organizuje Európsky parlament začiatkom júna v Štrasburgu. Ďalších osem  stredných škôl sa zúčastní pracovného stretnutia v Európskom parlamente v prvom polroku 2018.

  Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri realizovaní nášho projektu.

  2.A, Gymnázium Giraltovce

 • Adventná zbierka

  Vyslovujeme veľké „ďakujem“ za množstvo srdečných darov pre ľudí utekajúcich zo svojich domovov. Nazbieralo sa veľa hračiek, písacích potrieb a mnoho ďalších vecí, ktoré sú pre nás samozrejmosťou. S Vašou podporou budú mať krajšie Vianoce. Vnímame to ako veľmi dôležitý signál, že nám záleží na situácii ľudí, ktorí potrebujú pomoc a sme tomu radi. Veľká vďaka všetkým.

  „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“

  Evanjelium podľa Matúša 7,12

   

 • Navštívil nás Mikuláš...

  Do galérie Navštívil nás Mikuláš... boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácia prvákov

  Do galérie Imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

  Šestnásty deň v mesiaci november bol pre našich milých prvákov dňom, na ktorý tak netrpezlivo vyčkávali. Nastal čas, aby všetkých presvedčili, že si zaslúžia stať sa právoplatnými žiakmi Gymnázia v Giraltovciach. My, druháci, sme mohli odplatiť  krivdu z minulého roka.

   

  Na miesto konania, do našej telocvične, dorazili na svojich motorkárskych žihadlách.  Po príhovore nasledoval „chutný“ prípitok. Úlohy na ktoré každý netrpezlivo vyčkával odštartovala disciplína „Balón + žiletka + PENA“. Dievčatá sa „potešili“ , keď museli povedať klady a zápory vybraných chlapcov z nášho Gymnázia. Následne si s nimi zatancovali. Postupom času sa po telocvični rozliehal nákazlivý smiech všetkých prítomných nad ďalšími disciplínami, ako napríklad  hádanie profesorov prostredníctvom pre nich typických fráz, či váľanie fliaš s loptičkou ukrytou v silónkach, Na tých, ktorí úlohu nesplnili,   čakalo koleso (ne)šťastia, kde si vytočili svoj trest, ako napr. vypitie citrónovej šťavy, obalenie tváre v trojobale, bozk profesorovi,  Majkin, či Sonin lahodný koláč a mnoho ďalších.  Tresty sprevádzali prvákov celým programom.

   

  Čo by to bolo za imatrikuláciu  bez prísahy, v ktorej sa zaviazali  k zodpovednému prístupu k štúdiu. Ako pripomienka na tento nezvyčajný deň prvákom poslúži medaila za ich nebojácnosť.

   

  Na záver sa chcem v mene celej 2.A poďakovať už našim odvážnym prvákom za splnenie všetkých úloh, ktoré sme si pre nich pripravili. Predávame im štafetu a už teraz sa tešíme, čo si na budúci školský rok pripravia.

                                                                                                        Kristína Jančušová, 2.A

   

 • Oznam - chrípkové prázdniny

  V zmysle Metodického usmernenia, Školského poriadku a po predchádzajúcej konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení prerušujeme výchovno - vzdelávací proces na škole v čase od 12.12. 2017  do 15.12.2017.

  Mgr. Róbert Mihalenko

  riaditeľ školy

 • DofE - Stretnutie s princom Edwardom, Grófom z Wessexu

  Do galérie DofE - Stretnutie s princom Edwardom, Grófom z Wessexu boli pridané fotografie.

  Mnohí iste viete, že žiaci zapojení do medzinárodného projektu DoFE (Duke of Edinburgh Award)  sa dňa  7.9.2017  zúčastnili odovzdávania prestížnej ceny na bronzovej úrovni.  Tesne pred ceremóniou sme sa dozvedeli, že jeden náhodne vybraný žiak si cenu neprevezme v Prešove, ale na špeciálnej ceremónii v Bratislave v novembri. Na moje prekvapenie som zistil, že tým žiakom som ja. Na jednej strane ma to veľmi potešilo, lebo som vedel, že ma čaká veľký deň. Postupom času začínali pribúdať obavy a tréma. Pošuškávalo sa totiž, že Slovensko poctí svojou návštevou člen britskej kráľovskej rodiny. Dva dni pred odchodom som sa dozvedel, že to bude najmladší syn britskej kráľovnej Alžbety II princ Edward, Gróf z Wessexu.

  To vo mne vyvolalo ešte väčšie napätie. Samotné odovzdávanie cien sa konalo v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Spoločnosť mi robili spolu s našim pánom riaditeľom Mgr. Róbertom Mihalenkom aj koordinátorky projektu pani učiteľka Čorbová a Baníková. Bronzovú cenu si prevzalo  53   žiakov z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrewa Gartha.  Všetko bolo presne načasované, museli sme prísne dodržiavať pravidlá. Po odovzdaní cien nasledoval osobný rozhovor s princom. Rozprávať sa s ním bol pre mňa obrovský zážitok, na ktorý tak skoro nezabudnem. Som veľmi rád, že som mohol byť prítomný  na takom veľkolepom a jedinečnom podujatí. Ďakujem pani učiteľkám Čorbovej a Baníkovej za to, že mi umožnili absolvovať tento program.   

                                                                    Michal Pavlík, 2.A

 • ADVENTNÁ ZBIERKA

        Advent je čas štedrosti, milosti a pomoci blížnym. Tak neváhaj a prispej aj  ty svojou troškou.

  Dňa 6.12. 2017 sa uskutoční dobrovoľná zbierka pre ľudí utekajúcich pred vojnou zo svojich domovov (tranzitný tábor v Humennom).

  Miesto: Gymnázium v Giraltovciach (vstupná hala)

  Čas: od 8:00 do 16:00

   V prípade záujmu môžete priniesť nižšie uvedené veci  do konca tohoto týždňa na vrátnicu školy.

   Čo priniesť?

                     –hračky                                        

           -knihy

                     -písacie potreby

           -spoločenské hry

                     -puzzle

           -hygienické vreckovky a papierové utierky

                      -čaj

           -cukor

                     -kreatívny materiál- zaujímavé servítky,

         lepidlo, látky, športové náradie

 • EUROSCOLA - SKYPE KONFERENCIA GYMNÁZIUM GIRALTOVCE-ŠTRASBURG

  Dňa 9.11.2017  sa na pôde Gymnázia v Giraltovciach uskutočnila beseda s pani europoslankyňou Mgr. Monikou Smolkovou formou telemostu.

  Pani Monika Smolková pôsobí v europarlamente na poste europoslankyne od roku 2009.  Pani europoslankyňa veľmi ochotne a otvorene odpovedala na otázky, ktoré si našli priestor v našej debate. Na úvod nám v krátkosti predstavila pozíciu europoslankyne, svoje kompetencie a povinnosti. Od roku 2015 sužuje Európu migračná kríza, ktorá vyvolala veľké medzištátne rozpory. Podľa slov pani Smolkovej   najlepším spôsobom ako zastaviť príliv migrantov, je  prispieť k vyriešeniu vojnových konfliktov v ich domovských krajinách. Taktiež by mala zlepšiť situáciu ich registrácia po príchode do Európy, ktorá by mala odhaliť ekonomických migrantov. Slovo padlo aj na trvalo udržateľný rozvoj. Pamiatky UNESCO nesmeli ostať nepovšimnuté. Pani europoslankyňa zastávala rovnaký názor na to ako páni politici, s ktorými nám bolo cťou uskutočniť predchádzajúce besedy. Vzhľadom k tomu akou je naše Slovensko malou krajinou, na jeho území sa nachádza úctyhodný počet pamiatok zapísaných vo svetovom dedičstve UNESCO. Musíme byť na to my, Slováci hrdí a musíme sa naučiť ako tieto poklady propagovať vo svete.

  Navzdory počiatočným technickým prekážkam, ktoré sme hravo zvládli, beseda prebehla ako po masle.

  Beseda s pani Monikou Smolkovou, europoslankyňou, zavŕšila kvarteto diskusií s významnými predstaviteľmi slovenskej i zahraničnej politiky, vďaka ktorým sa nám rozšírilo politické povedomie a vzbudil sa v nás záujem o politiku. 

                                                            Kristína Jančušová, 2.A

 • HODINA DEŤOM

  Pri príležitosti 19. ročníka verejnej zbierky, Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom,  bola oslovená o spoluprácu Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, so sídlom v Giraltovciach. Dobrovoľníci zo Spojenej školy navštívili dňa 10.11.2017 Gymnázium v Giraltovciach s účelom vyzbierania finančných prostriedkov pre deti a mládež v núdzi. Riaditeľ Gymnázia, Mgr. Róbert Mihalenko, srdečne privítal dobrovoľníkov na pôde školy. Vďaka milému a ochotnému prístupu riaditeľa, pedagógov a žiakov sa podarilo vyzbierať peknú sumu. Úprimné ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa do tejto verejnej zbierky zapojili.

  Mgr. Martina Vertaľová – koordinátorka, pedagóg SŠ

  Mgr. Mária Podhajecká – pedagóg SŠ

 • Športové úspechy našich žiakov

 • Študentská kvapka krvi

  Dňa 24.10.2017 sa aj naši žiaci zapojili do Študentskej kvapki krvi. Darovanie krvi patrí k významným ľudským činom, ktorý môže zachrániť ľudské životy. Aktivity sa zúčastnilo 12 žiakov, menovite :

  Matej Anderko, Natalia Feničová, Dominika Lechmanová, Gorazd Urda, Richard Terkanič, Radka Michlíková, Emma Matiová, Samuel Cibuľka, Brian Maťaš, Jozef Jurík, Zuzana Onofrejová, Filip Tchurík.

  Za tento prejav humanizmu a obetavosti patrí všetkých zúčastneným veľká vďaka.

 • EUROSCOLA - Podpredseda vlády na pôde Gymnázia

  Ako sme Vás už na našej stránke informovali, druháci sú v rámci projektu EUROSCOLA 2018 aktívni. Po besede s poslancom NR SR Mikulášom Krajkovičom, a po telemoste s predsedom 72. valného zhromaždenia OSN, s  pánom Miroslavom Lajčákom,  zorganizovali totiž  ďalšie stretnutie.  Trio nesmierne zaujímavých a prínosných diskusií zavŕšila beseda s pánom Petrom Pellegrinim, podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ktorý navštívil našu školu v pondelok  6.10.2017. Na úvod nám v krátkosti  predstavil funkciu, ktorú od roku 2016 zastáva. Potom nám odpovedal na otázky našich študentov. Keďže v rokoch 2014 až 2015 bol pán Pellegrini  ministrom  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, rozprávali sme sa o problémoch v školstve. Pán Pellegrini   poradil študentom, ako sa majú učiť ak chcú v budúcnosti uspieť na pracovnom trhu, a taktiež ich upozornil, na čo sa majú zamerať pri výbere vysokej školy. Keďže Euroscola  je projektom zameraným na Európsku úniu, rozprávali sme sa o európskych záležitostiach, problémoch a smerovaní EÚ, ako je napríklad Brexit, migračná kríza,  Eurozóna, a ciele udržateľného rozvoja.  Nemohli sme zabudnúť spýtať sa ho na kultúrne pamiatky UNESCA, keďže to súvisí s témou nášho projektu.

  Čas strávený v spoločnosti charizmatického a inteligentného pána Petra Pellegriniho uplynul ako mávnutím čarovného prútika. Zdá sa,  že aj pre pána podpredsedu bola naša diskusia zaujímavá, keďže sa o nás zmienil na svojej sociálnej sieti nasledovne:  „Jediný recept, ako pritiahnuť záujem mladých o projekt Európskej únie, je prísť k nim bližšie a nedebatovať len cez médiá. Dnes sme o EÚ diskutovali na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach a na Gymnáziu v Giraltovciach.“

   

 • Exkurzia Banská Štiavnica

  Do galérie Exkurzia Banská Štiavnica boli pridané fotografie.

  V dňoch 26. - 27.10.2017 sme sa triedy III.A, septima a sexta v sprievode RNDr. Danky Baníkovej a PaedDr. Ondreja Feča, PhD. zúčastnili dvojdňovej exkurzie PK prírodovedných predmetov /CHE - BIO – FYZ/ do srdca nášho malebného Slovenska - Banskej Štiavnice. Naše prvé kroky viedli do podniku v regióne dolného Liptova už tento rok so 137- ročnou tradíciou. Boli sme milo prekvapení veľmi čistou a ekologickou prevádzkou spracovania 26 druhov drevín v Mondi SCP Ružomberok . Tento podnik sa vo významnej miere podieľa na celoslovenskej produkcii papiera tej najvyššej kvality. Spolu so sprievodcom sme prešli celý areál, obzreli stroje a navštívili laboratórium kde sa testujú vlastnosti papiera. Neďaleko Banskej Štiavnice, pod lesom v obci Svätý Anton, sa nachádza Kaštieľ Svätý Anton, nazývaný aj ako Kaštieľ Antol, či Koháriovský kaštieľ. Je to pomerne dobre zachovaný neskoro barokovo - klasicistický kaštieľ s nádherným rozsiahlym anglickým parkom. Od roku 1985 je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Kaštieľ ukrýval štvorcové nádvorie s fontánou, obrovské množstvo zbierok obrazov a prírodovedných exponátov. Zažili sme množstvo nezabudnuteľných zážitkov počas prehliadky historických pamätihodností večernej Banskej Štiavnice. Pohodlné ubytovanie poskytol penzión Lodiar na brehu najväčšieho tajchu - Počúvadielskeho jazera. Druhý deň sa niesol v duchu baníctva. Navštívili sme expozície Kammerhofu i Banského múzea v prírode. Kammerhof je najrozsiahlejší stavebný komplex v centre mesta Banská Štiavnica. Ide o bývalé hlavné sídlo hlavného komorskogrófskeho úradu. Dnes je tu v 14 miestnostiach inštalovaná expozícia Baníctvo na Slovensku. Tu sme si mohli preveriť svoje vedomosti z geológie a mineralógie. Nadôvažok si tu každý z nás v špeciálnej aktivite aj vyryžoval svoju vlastnú zlatinku! Priamo v činnosti a modelovej prevádzke sme si prezreli modely dômyselných čerpacích a vŕtacích zariadení, ktoré preslávili Štiavnicu a okolie a vďaka ktorým bola aj v r. 1993 zapísaná do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. S prilbami na hlave a baterkou v ruke sme sa vybrali do podzemných chodieb štôlne Bartolomej, kde sa z nás na jednu hodinku stali takmer ozajstní baníci.

   Timea Fereková, III.A

 • Sen premenil na skutočnosť

   

  V priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa konala 27. októbra 2017  krajská súťaž MODERÁTOROV. Tobiáš Pacák , žiak oktávy, reprezentoval naše gymnázium a vybojoval si v nej krásne druhé miesto. Súťažilo sa v 4. kolách, 1. disciplína: interpretácia spravodajského textu; 2. disciplína: interpretácia reklamného textu; 3. disciplína: vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom; 4. disciplína: moderovanie vlastnej relácie. Tobiášovi Pacákovi blahoželáme a veríme, že táto súťaž je malým krôčikom k jeho budúcemu povolaniu.

 • EUROSCOLA

  27. 10. 2017

  Telemost Giraltovce – New York

  Jedným z projektov, do ktorého sa naši študenti s radosťou zapájajú, je Euroscola. Tento školský rok takúto možnosť využívajú aj druháci a uskutočňujú rôzne aktivity, ktoré pomáhajú zvyšovať politické povedomie  ľudí v ich okolí. Ako je dobre známe, od 12. septembra zastáva funkciu predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN slovenský politik.   Je ním skúsený slovenský diplomat rusínskeho pôvodu, pán JUDr. Miroslav Lajčák, ktorý je v súčasnosti aj ministrom zahraničných vecí Slovenska.  No a práve s ním druháci zorganizovali SKYPE diskusiu minulý štvrtok v rámci už spomínaného projektu.

  Keďže pán Lajčák zastáva významnú medzinárodnú funkciu, príprava podujatia bola časovo veľmi náročná.  Samotnej besede predchádzalo množstvo telefonátov a mailov. Ako ináč, než v angličtine.

  Avšak napriek počiatočným obavám samotná diskusia mala veľmi hladký priebeh. Pán Lajčák nám veľmi ochotne odpovedal na naše otázky. Najprv nám vysvetlil, v čom spočíva práca predsedu Valného zhromaždenia, aké sú jeho úlohy a kompetencie.  Potom sme sa rozprávali   o činnosti  OSN, na aké  svetové problémy  kladie organizácia v súčasnosti dôraz, akú sú ciele OSN a na akých projektoch pán Lajčák pracuje. Jednou z organizácií, ktorú OSN zastrešuje je aj UNESCO.  Pán Lajčák nám preto  vysvetlil, v čom spočíva význam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva pre medzinárodnú komunitu a jednotlivé krajiny, a prečo je dôležité tieto pamiatky chrániť.  Nemohli sme nespomenúť  migračnú krízu, keďže  to nie je len európsky problém, ale aj celosvetový. No a besedu sme zavŕšili  témou cieľov urdžateľného rozvoja, o ktorých podľa slov pána Lajčáka hovorí celý New York, je to téma č. 1 na medzinárodných stretnutiach.

  Celá diskusia sa niesla v priateľskom duchu. Pán Lajčák s nami veľmi milo, ochotne a ústretovo   komunikoval, až sme zabudli na to že sme súčasťou medzinárodného telemostu.   30 minút, ktoré sme mali vyčlenené, ubehlo ani nevieme ako.

  No a  ako reagoval pán Lajčák na naše „stretnutie“? Taktiež veľmi príjemne. Na svojom  profile na sociálnej sieti Facebook uviedol: “Príležitosti rozprávať sa s mladými ľuďmi mám na svojej práci veľmi rád.
  Pomáhajú mi pochopiť, čo mladých ľudí trápi a ako ich zahrnúť do mojej činnosti.
  Dnes som cez Skype o OSN diskutoval so žiakmi z gymnázia v Giraltovciach v rámci ich projektu Euroškola.“

     2.A           

  Fotoalbum: https://gymgir.edupage.org/album/?                                                                                                                 

 • 19. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Školská jedáleň

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria