Navigácia

Zoznam tried › Trieda oktáva

Zoznamy žiakov: I.AII.AIII.AIV.Aseptimaoktáva
Triedny učiteľ: PhDr. Blanka Vaľovská
Učebňa: Učebňa SJL
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 10, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
3    D.F.
4    F.F.
6    S.J.
7    P.K.
8    M.K.
9    A.L.
10    S.Š.
11    D.T.
12    S.T.
13    V.V.
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria