Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Róbert Mihalenko Obsluha interaktívnej tabule 12 69
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Koordinátor prevencie 35
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
RNDr. Eva Bogľarská Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12 65
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Mgr. Janka Čorbová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 34
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Mária Kopčáková Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 95
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na podporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Milan Maťaš Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 62
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Ingrid Meščanová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 90
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Mgr. Peter Nachtmann Miltimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 37
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Mgr. Alica Pivovarníková Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11 60
Jazyková kompetencia učiteľa ruského jazyka v základnej škole 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35
PhDr. Blanka Vaľovská Príprava vedúcich predmetových komisií 35 100
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Viera Vargová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 95
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Výchovný poradca 35
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na podporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria