Navigácia

Rada školy

Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 Rada školy je zriadená pri Gymnáziu, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce.

 Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

 Rada školy je zriadená dňom 1. 7. 2016 , kedy bola zriaďovateľom podpísaná zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy konaného 21.6. 2016. Jej funkčné obdobie končí dňom 30. 6. 2020.

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Zloženie rady školy  pri Gymnáziu, Dukelská 30,087 20 Giraltovce

                                                         od 1.7.2016

zástupcovia  pedagogických zamestnancov:

 • Ing. Ingrid Meščanová – predseda rady školy
 • Mgr. Peter Nachtmann

 

zástupca ostatných zamestnancov školy:

 • p. Iveta Guľová

 

zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy:

 • Ing. Pavol Tchurík
 • p. Ivana Hliboká
 • p. Mikuláš Maťaš

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 

 • p. Peter Pilip
 • PhDr. Ján Vook
 • Mgr. Ján Rubis
 • Mgr. Slávka Vojčeková

  zástupca žiakov školy:    

 • Iveta Bartošová

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria