Navigácia

Erazmus+

Utečenci a migranti hľadajúci ich budúcnosť v spojenej Európe

Obsah projektu:

Počas 20.st utečenci hľadali a ešte stále hľadajú lepšiu budúcnosť. Kvôli tomu Európa čelí neustálemu pohybu ľudí migrujúcich z ich krajín z politických, ekonomických dôvodov. Do dnešných dní tento problém migrácie nebol vyriešení. Všetky krajiny sa snažia vyriešiť tieto novovzniknuté problémy/iná kultúra, jazyk, náboženstvo/ týkajúce sa adaptácie nových ľudí prichádzajúcich z iných krajín.

Ciele projektu:

1.Preskúmať historické dôvody migrácie: ekonomické, politické

2.Preštudovať dopad migrácie na mládež, ktorých sa tento problém týkal, týka.

3. Povýšiť kultúrnu diverzitu a tolerantnosť jeden voči druhému bez ohľadu na rasu, náboženstvo...

4.Upovedomiť mladých, aby nevideli len negatíva prisťahovalectva do ich krajín, ale snažili sa nájsť niečo pozitívne, čo prinesú pre ich spoločnosť.

5. Povzbudiť mládež , aby sa snažili nájsť nejaké metódy ako ľahšie by sa mohli utečenci a imigranti integrovať do miestnej komunity. Hľadať spoločne, čo ich spája, nie čo ich rozdeľuje.

Spoločným cieľom je vytvoriť tolerantné prostredie pre všetkých bez rozdielu, kde sa zapoja nielen študenti, ale aj rodičia, učitelia a miestna komunita.

"Refugees and migrants seeking for their future in the united Europe"

Koordinátorka projektu: Mgr. Mária Kopčáková
Doba trvania projektu:: od 1.9.2016- 31.8.2019
Zapojené krajiny:: Cyprus, Taliansko, Portugalsko, Turecko, Grecko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko. 

Novinky

 • Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

  ...keď maturanti učia...

 • Na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku nás úspešne reprezentoval Ján Orečný, žiak 1.A triedy. To mu zaručilo postup na krajské kolo. Jánovi Orečnému srdečne blahoželáme.

 • oznam pre Maturantov

  Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
  Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré
  kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

  Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné

  akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri
  platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

 • odkaz: Galéria

  S partnerskou školou v Poľsku Zespol Szkól Licealnych Ustrzyki Dolne sme úspešne zrealizovali už tretí veľký projekt zameraný aj na poznávanie, ochranu a rozvoj prírodného dedičstva prihraničného regiónu.

  Na poznávaní a určovaní chránených a liečivých rastlín pohraničia sa podieľali prírodovedné skupiny vytvorené z poľských a slovenských žiakov. Slovenskú skupinu tvorili žiačky 3.A v tomto zložení: Iveta Bartošová, Klára Marcineková, Alexandra Mašlejová, Simona Mikytinová, Zuzana Oravcová, Barbora Paľová, Lucia Tchuriková a Kristína Vasilišinová. Počas realizácie projektu sme absolvovali dva trojdňové výmenné pobyty a jeden dvojdňový, a to na Slovensku a v Poľsku.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria