Navigácia

Faktúry, objednávky 2015

Faktúry

Č.faktúry

Popis plnenia

faktúry

Celková

hodnota

EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa

Dodávateľ

názov

Dodávateľ

adresa

Dodávateľ

IČO

DFB/15/0001 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   02.01.2015 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/15/0002 mobil 26,58 zml.   02.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0003

nájomné za prenájom kontajnera

39,83     02.01.2015 Mestský podnik služieb Tehelná 779, 087 01 Giraltovce 36460559
DFB/15/0004 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   08.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0005 telefón,fax 25,67     09.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0006 vodné, stočné 204,20 10-000017314PO2008   09.01.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0007 RAP 2015 964,51 SPIN/283-2007/S/OvZP   15.01.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0008 finančný manažér 262,50 02/2014   19.01.2015 SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0009 zemný plyn 1873,76 9100103726   21.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/15/0010 časopis 23,00     21.01.2015 M.Medlen-JurisDat Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 11821973
DFB/15/0011 zemný plyn 1552,00 9100103726   22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/15/0012 servisné služby SPIN 387,14 SPIN/283-2007/S/OvZP   22.01.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0013 časopis 12,00     23.01.2015 Slovenská vedecká spoločnosť pre TVaŠ Nábrž.arm.gen. L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava 31789471
DFB/15/0014 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   23.01.2015 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/15/0015 tonery a DVD 1797,20     02.02.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
DFB/15/0016 mobil 31,98     02.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0017 kancelársky spotrebný materiál 6 411,47     02.02.2015 Jaroslav Križánek - KAMAj Fučíkova 419/57, 087 01 Giraltovce 35244267
DFB/15/0018 čistiace potreby a kancelársky materiál 138,20   01/2015 02.02.2015 Emília Deutschová LUCIA Záhradná 18, 087 01 Giraltovce 35245247
DFB/15/0019 časopis 5,70     05.02.2015 Mesto Giraltovce Dukelská 77/75, 087 01 Giraltovce 00321982
DFB/15/0020 materiál na údržbu 75,31     05.02.2015 KAMAJ SK, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 36488241
DFB/15/0021 vodné,stočné 198,90 10-000017314PO2008   05.02.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0022 pracovné odevy, obuv 60,11     05.02.2015 LUDUS,s.r.o. Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce 31713912
DFB/15/0023 zemný plyn 1504,00 9100103726   05.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/15/0024 elektrická energia 1035,00 5100259340   10.02.2015

Východoslovenská

energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/15/0025 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   10.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0026 telefón, fax 28,76     10.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0027 ciachovanie váh 150,00     11.02.2015 Ing. Pillár Slavomír - Oprava, predaj a servis váh Kľušov 285, 086 22 Kľušov 37116321
DFB/15/0028 tlačivá 16,80   104/2014 16.02.2015 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
DFB/15/0029 čistiace potreby 25,00     18.02.2015 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, 925 21 Sládkovičovo 45547921
DFB/15/0030 miestny poplatok za komunálny odpad 831,60     24.02.2015 Mesto Giraltovce Dukelská 77/75, 087 01 Giraltovce 00321982
DFB/15/0031 mobil 32,56     27.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0032 switch HW1169 130,00   03/2015 04.03.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
DFB/15/0033 vodné,stočné 124,64 10-000017314PO2008   04.03.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0034 zemný plyn 1418,00 9100103726   05.03.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/15/0035 odbor. prehliad. a odbor.skúšky elekt.zariad. 750,00     06.03.2015 Montáž,oprava, údržba a revízia el. zariadení Gnap Jozef 086 45 Marhaň 171 33965722
DFB/15/0036 používanie FBA-adsl 131,45 0120061268   10.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0037 telefón, fax 24,84     10.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0038 osobné ochranné prac.prostriedky 53,86   04/2015 19.03.2015 LUDUS,s.r.o. Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce 31713912
DFB/15/0039 toner do tlačiarne 48,10   05/2015 20.03.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
DFB/15/0040 mobil 33,40     01.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0041 zemný plyn 776,00 9100103726   08.04.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/15/0042 vodné, stočné 119,34 10-000017314PO2008   08.04.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0043 poistenie budovy 192,92 2403269237   08.04.2015 Generali poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
DFB/15/0044 výkon funkcie technik PO 47,81     08.04.2015 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
DFB/15/0045 telefón, fax 26,50     09.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0046 používanie FBA-adsl 131,45 0120061268   09.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0047 servisné práce ISPIN 387,14 SPIN/283-2007/S/OvZP   13.04.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0048 rutinná údržba 201,37     13.04.2015 Javolko, s.r.o. 082 12 Lipníky 198, 46426272
DFB/15/0049 osobné ochranné pomôcky 3,42   06/2015 14.04.2015 LUDUS, s.r.o. Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce 31713912
DFB/15/0050 realizácia verejného obstarávania 1750,00 mandátna zmluva   14.04.2015 VOLUMA s.r.o. Trnavská cesta 30, 821 08 Bratislava 2 45288976
DFB/15/0051 nákup cien na OK vo futbale 60,00     14.04.2015 Ladislav Dvorščák Mlynská 4, 082 67 Terňa 34508376
DFB/15/0052 prenájom športovej haly 26,00     15.04.2015 Mesto Giraltovce Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 00321982
DFB/15/0053 nákup fut. lôpt 42,80     17.04.2015 SPORTIKA GROUP s.r.o. Klincova 37/B, 821 02 Bratislava 2 47609338
DFB/15/0054 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   16.04.2015 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/15/0055 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   22.04.2015 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/15/0056 mobil 34,14     27.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0057 systém univerzál.meradla fyzikál.veličín 11748,00 02/2015   27.04.2015 PMS Delta s.r.o. Fándlyho 2005/1, 071 01  Michalovce 36843521
DFB/15/0058 dodávka tovaru-učebné pomôcky a zariadenia 5181,94 03/2015   04.05.2015 KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 31398294
DFB/15/0059 dodávka tovaru-učebné pomôcky a zariadenia 15008,86 03/2015   04.05.2015 KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava 31398294
DFB/15/0060 dodávka tovatu-laboratŕne stoly s vybavením 31230,00 04/2015   04.05.2015 KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 31398294
DFB/15/0061 kancelárske potreby 56,00   10/2015 07.05.2015 MAKRI PLUS s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/15/0062 rutinná údržba 933,00   11/2015 04.05.2015 PPMB Peter Sulinský Lužany pri Topli 60, 087 01 Giraltovce 46951202
DFB/15/0063 rutinná údržba 980,00   11/2015 04.05.2015 PPMB Peter Sulinský Lužany pri Topli 60, 087 01 Giraltovce 46951202
DFB/15/0064 zemný plyn 298,00 9100103726   06.05.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/15/0065 vodné,stočné 148,51 10-000017314PO2008   06.05.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0066 elektrická energia 1035,00 5100259340C   07.05.2015

Východoslovenská

energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/15/0067 telefón, fax 24,98     07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0068 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0069 knižničný fond 12259,02 05/2015   14.05.2015 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin 36440531
DFB/15/0070 mobil 35,20     26.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0071 tlačivá 27,90   36/2015 28.05.2015 ŠEVT a.s.

Cementárenská16,

974 72 Banská Bystrica

31331131
DFB/15/0072 finančný manažér 726,25 02/2014   01.06.2015 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0073 finančný manažér 262,50 02/2014   01.06.2015 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0074 finančný manažér 857,50 02/2014   01.06.2015 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0075 finančný manažér 446,25 02/2014   01.06.2015 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0076 knižničný fond 768,82 05/2015   01.06.2015 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531
DFB/15/0077 zemný plyn 125,00 9100103726   02.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/15/0078 všeobecného materiálu 54,94     02.06.2015 MAKRI PLUS s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/15/0079 všeobecný materiál 17,70     02.06.2015 KAMAJ SK, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 36488241
DFB/15/0080 kancelárske potereby 56,00   10/2015 02.06.2015 MAKRI PLUS s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/15/0081 vodné,stočné 148,51 10-000017314PO2008   03.06.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0082 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0083 teleón, fax 24,71     10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0084 vodoinštalačné práce 198,97     12.06.2015 VODAPROFI s.r.o. 094 33 Skrabské 139 47916770
DFB/15/0085 elektroinštalačné práce 210,19     19.06.2015 LG ELEKTRIC, s.r.o. Hviezdoslavova 12, 087 01 Giraltovce 47651920
DFB/15/0086 knižničný fond 1582,25 05/2015   19.06.2015 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin 36440531
DFB/15/0087 mobil 39,71     29.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0088 vodné, stočné 143,21 10-000017314PO2008   01.07.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0089 výkon funkcie technik PO 47,81     02.07.2015 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
DFB/15/0090 zemný plyn 116,00 9100103726   02.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/15/0091 tlačivá 60,12   47/2015 06.07.2015 ŠEVT a.s.

Cementárenská16,

974 72 Banská Bystrica

31331131
DFB/15/0094 používanie FBA-adsl prístupu 136,44 0120061268   08.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0095 telefón, fax 23,50     09.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0098 knižničný fond 222,45 05/2015   20.07.2015 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefanika 58, 03601 Martin 36440531
DFB/15/0093 servisné práce ISPIN 387,14 SPIN/283-2007/S/OvZP   08.07.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0092 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   08.07.2015 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/15/0097 systémová podpora 193,28 SW/OS/2013/14   20.07.2015 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/15/0096 oprava podlahy v chem. labor. 1259,81   Z20155510 09.07.2015 František Nemec- STAVREM Pezinská 22,903 01 Senec 34776125
DFB/15/0099 mobil 43,46     03.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0100 zemný plyn 116,00 9100103726   03.08.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/15/0101 vodné, stočné 53,04 10-000017314PO2008   05.08.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0102 elektrická energia 1035,00 5100259340C   06.08.2015

Východoslovenská

energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/15/0103 používanie FBA-adsl prístupu 131,98 0120061268   07.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0104 telefón, fax 24,58     07.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/105 tlačiarenské služby 20,39   12793/2015 26.08.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
DFB/15/0106 mobil 37,99     28.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0107 čistiace potreby 150,68   14/2015 02.09.2015 MAKRI Plus, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/15/0108 knižničný fond 46,76 05/2015   03.09.2015 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefanika 58, 03601 Martin 36440531
DFB/15/0109 zemný plyn 550,00 SDA00043897   03.09.2015 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/15/0110 telefón, fax 26,04     09.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0111 používanie FBA-asdl prístupu 131,45 0120061268   09.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0112 vodné, stočné 42,43 10-000017314PO2008   09.09.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0113 kancelársky materiál 70,52     11.09.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
DFB/15/0114 zemný plyn 461,11 9100103726   14.09.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
DFB/15/0115 kancelársky materiál, čistiace potreby 20,49   01/2015 14.09.2015 Emília Deutschová LUCIA Záhradná 18, 087 01 Giraltovce 35245247
DFB/15/0116 návrh a tlač informačných materiálov 619,48   15/2015 21.09.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
DFB/15/0117 finančný manažér 568,75 0282014   21.09.2015 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0118 finančný manažér 796,25 02/2014   21.09.2015 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0119 mobil 40,09     25.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0120 finančný manažér 148,75 02/2014   28.09.2015 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0121 finančný manažér 148,75 02/2014   28.09.2015 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0122 poistenie hnuteľného majetku-projekt 37,28 6004410048   28.09.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545
DFB/15/0123 zemný plyn 550,00 SDA00043897   28.09.2015 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/15/0124 vodné,stočné 124,64 10-000017314PO2008   02.10.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0126 materiál na údržbu 97,61   14/2015 02.10.2015 MAKRI Plus, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/15/0127 finančný manažér 883,75 02/2014   02.10.2015 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0128 výkon funkcie technik PO 47,81     05.10.2015 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
DFB/15/0130 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0132 telefón, fax 27,36     12.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0129 servisné práce iSPIN 387,14 SPIN/283-2007/S/OvZP   08.10.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0134 tlačivá 45,00   47/2015 21.10.2015 ŠEVT a.s.

Cementárenská16,

974 72 Banská Bystrica

31331131
DFB/15/0136 tonery 83,00     26.10.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
DFB/15/0137 školenie -meradlo fyzikálnych veličin 3036,00     29.10.2015 PMS Delta s.r.o. Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce 36843521
DFB/15/0138 spotrebný materiál do chemic.labor. 1 197,12     20.10.2015 Peter Dudiňák - ochranné pracovné pomôcky Kuková 17, 086 44 Kuková 34239821
DFB/15/0139 spotrebný materiál do chemic.labor. 1 158,78     30.10.2015 Mikrochem Trade, spol. s r.o. Za dráhou 33, 902 01  Pezinok 35948655
DFB/15/0140 spotrebný materiál do chemic.labor. 40,74     30.10.2015 Mikrochem Trade, spol. s r.o. Za dráhou 33, 902 01  Pezinok 35948655
DFB/15/0141 spotrebný materiál do chemic.labor. 1 199,60     30.10.2015 RICB s.r.o. Moskovská trieda 3, 040 23 Košice 44551488
DFB/15/0142 mobil 42,86     02.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0131 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OS/2013/14   12.10.2015 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/15/0123 zemný plyn 1650,00 SDA00043897   09.11.2015 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/15/0143 vodné,stočné 151,16 10-000017314PO2008   03.11.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0144 telefón, fax 26,88     09.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0145 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0146 elektrická energia 1035,00 5100259340C   09.11.2015

Východoslovenská

energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/15/0147 finančný manažér 927,50 02/2014   10.11.2015 SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 30804451
DFB/15/0133 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OS/2013/14   21.10.2015 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/15/0125 revízia komínov 288,00   17/2015 02.10.2015 GAZKOM-Kominárstvo Jozef Gazdík Hencovská 1802, 093 02 Hencovce 33272743
DFB/15/0135 revízia a oprava HP a hydrantov 167,52     22.10.2015 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
DFB/15/0148 mobil 41,60     01.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0149 čistiace potreby 74,08   14/2015 02.12.2015 MAKRI Plus, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/15/0150 odhŕňanie snehu 15,60     02.12.2015 Mestský podnik služieb, s.r.o. Tehelná 779, 087 01 Giraltovce 36460559
DFB/15/0151 vodné, stočné 135,25 10-000017314PO2008   04.12.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/15/0152 výkon funkcie PO 47,81     04.12.2015 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
DFB/15/0153 používanie FBA -adsl prístupu 131,45 0120061268   07.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0154 telefón, fax 29,33     07.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0155 oprava komínov 6450,00   23/2015 16.12.2015 GAZKOM-Kominárstvo Jozef Gazdík Hencovská 1802, 093 02 Hencovce 33272743
DFB/15/0156 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OS/2013/14   17.12.2015 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/15/0157 mobil 42,96     28.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0158 nájomné za prenájom kontajnera 39,83     28.12.2015 Mestský podnik služieb, s.r.o. Tehelná 779, 087 01 Giraltovce 36460559
                 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria