Navigácia

Utečenci a migranti hľadajúci ich budúcnosť v spojenej Európe "Hodinová túra po rovinke!" 4,1 míle a viac... Ekonomická migrácia ako dobrý nápad? Výlet Pieniny Erasmus+ Mobilita Cyprus „Gymkáči“ na potulkách Exkurzia Prešov Erasmus+ Konferencia BA LOGO

Erazmus+

Erasmus+

Prvé projektové stretnutie v školskom roku 2017/2018 v rámci projektu Erasmus+ „Refugees and migrants seeking for their future in the united Europe (past-present-future)“ sa konalo v septembri 2017 v partnerskej škole vo Vila Verde v Portugalsku. Pracovné stretnutie bolo zamerané na hodnotenie uplynulého roka, prezentáciu všetkých aktivít na národných úrovniach. Zástupcovia nášho gymnázia prezentovali všetky aktivity, ktoré sme aktívne zrealizovali s našimi žiakmi:

 • mobility Lesvos, Cyprus
 • konferencia Erasmus+ v Štrasburgu
 • dotazník k problematike migrácie v Európe
 • beseda 4,1 míle – utečenecká problematika v EÚ a na Slovensku, môj osobný postoj k tejto téme
 • „turistika cez víkend“ – Náučný chodník Petrovce sme si prešli spolu s našimi žiakmi a ich rodičmi
 • exkurzia v Prešove – žiaci 1.A a kvinty
 • beseda o ekonomickej migrácii
 • prezentácia muzikálu  a našej kultúry v Tranzitnom tábore v Humennom
 • 3 dňová exkurzia „história migrácie v našich dejinách“ – Pieniny, žiaci 1.A a kvinty

Ku všetkým projektovým aktivitám boli vypracované CLIL materiály v anglickom jazyku, ktoré žiaci vypracovali a odovzdali koordinátorke projektu.

Ďalším a podstatným bodom programu na stretnutí v Portugalsku bolo plánovanie aktivít na nastávajúci školský rok a druhý rok bežiaceho projektu. Boli naplánované mobility učiteľov a žiakov a určené záväzné termíny, na priebežné odovzdávanie materiálov a boli na národných úrovniach prezentované plánované aktivity pre školský rok 2017/2018.

V posledný deň stretnutia bola vytvorená webová stránka k nášmu projektu, na ktorej budú na národných úrovniach zverejňované všetky aktivity k projektu.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria