Navigácia

Utečenci a migranti hľadajúci ich budúcnosť v spojenej Európe "Hodinová túra po rovinke!" 4,1 míle a viac... Ekonomická migrácia ako dobrý nápad? Výlet Pieniny Erasmus+ Mobilita Cyprus „Gymkáči“ na potulkách Exkurzia Prešov Erasmus+ Konferencia BA LOGO

Erazmus+

Ekonomická migrácia ako dobrý nápad?

Dňa 1. marca sa žiaci tried kvinta,1.A, 2.A, 3.A a 4.A zúčastnili besedy o ekonomickej migrácii.

Beseda sa konala pod záštitou projektu Erazmus+, do ktorého sú zapojené pani profesorky Vargová, Kopčáková a Čorbová, ale aj žiaci našej školy. Organizovaná bola konkrétne  vybranými žiakmi z kvinty.

 Beseda mala dve časti. Prvá časť bola viac informačná. Pomocou prezentácie nám študenti vysvetlili pojmy ako: migrácia, emigrant, imigrant, ekonomická migrácia, vízum a potom aj ako sa tieto skutočnosti týkajú nás, Slovákov.

Takto sme plynule prešli do druhej časti besedy, ktorú už možno nazvať diskusnou. V nej vybraní žiaci rôznych tried našej školy  rozprávali, respektíve odpovedali na otázky. Títo žiaci boli vybraní z dôvodu toho, že jeden z ich rodičov, alebo aj obaja odchádzajú za prácou do zahraničia. Aj otázky sa preto týkali toho, ako dlho už pracujú rodičia v zahraničí, na akú dobu odchádzajú a prichádzajú domov. Človek sa mohol diviť, keď sa dozvedel, že otec strávi aj pol roka mimo domu len kvôli tomu, aby uživil rodinu. Žiaci tiež rozprávali, aké to bolo na začiatku, keď rodičia odchádzali, pocity vtedy, ale aj teraz, keď už sú starší, vyspelejší. Niektorí boli aj za nápad odsťahovať sa do krajiny, kde rodič pracuje, iní zas boli proti. Nie je ľahké nechať všetko tak a odísť, no nie je tiež ľahké vyrastať bez jedného a niekedy bohužiaľ aj bez oboch rodičov.

Preto je potreba sa zamyslieť, či je niekedy nutné sa sťažovať na prácu, aj keď robím tu doma, na Slovensku a môžem dennodenne vidieť svoju rodinu a nemusím cestovať preč do zahraničia, žiť tam s cudzími ľuďmi a len sviatky a prázdniny tráviť s tými najbližšími? Niekedy je odchod jediná možnosť ako zcládnuť finančnú situáciu.

Ale je tu ešte aj druhá strana, kedy sa treba pozrieť aj na pozitíva. Koľko rodičov dnes nedokáže uživiť rodinu buď preto, že si nedokáže nájsť zamestnanie alebo má zamestnanie, z ktorého mzda je nízka na uživenie rodiny, alebo mu to nedovoľuje zdravotný stav a tak je celá rodina odkázaná na jeden príjem alebo na podporu štátu? A tak odchod za lepšou prácou má neskutočnú výhodu peňazí, vďaka ktorým sa žije celej rodine lepšie.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria