Navigácia

Faktúry, objednávky 2017

Súhrna správa - štvrťročný výkaz

 

Súhrnná správa o zákazkách - § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 5000 ,- EUR

Štvrťročný výkaz - I. štvrťrok 2017
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. lyžiarsky kurz 5 254,- B5 CENTRUM, s.r.o.,  Kežmarok
       

 

 

 

Štvrťročný výkaz - II. štvrťrok 2017
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1.      

 

 

 

Štvrťročný výkaz - III. štvrťrok 2017
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1.      

 

 

 

Štvrťročný výkaz - IV. štvrťrok 2017
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. potraviny 8272,93 Darina Vaňková, Lužany pri Topli 47
       

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria