Navigácia

Faktúry, objednávky 2017

Faktúry ŠJ

 

č.faktúry Popi splnenia faktúry

Celková hod. EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ názov Dodávateľ adresa Dodáv. IČO
01/2017 zelenina 155,26     04.01.2017 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
02/2017 potraviny 169,21     05.01.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
03/2017 potraviny 208,52     05.01.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
04/2017 potraviny 359,64     17.01.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
05/2017 zelenina 120,00     24.01.2017 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
06/2017 potraviny 454,11     24.01.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
07/2017 potraviny 74,88     27.01.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
08/2017 potraviny 16,72     27.01.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
09/2017 potraviny 283,63     01.02.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
10/2017 potraviny 21,40     01.02.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
11/2017 potraviny 202,94     06.02.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
12/2017 potraviny 100,80     06.02.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
13/2017 potraviny 136,64     10.02.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
14/2017 zelenina 189,35     13.02.2017 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
15/2017 potraviny 24,00     15.02.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
16/2017 potraviny 517,58     16.02.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
17/2017 potraviny 173,84     17.02.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
18/2017 zelenina 140,00     21.02.2017 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
19/2017 potraviny 154,21     22.02.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
20/2017 potraviny 100,80     27.02.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
21/2017 potraviny 38,35     27.02.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
22/2017 potraviny 319,70     03.03.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
23/2017 zelenina 222,72     14.03.2017 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
24/2017 potraviny 132,93     15.03.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
25/2017 potraviny 109,98     15.03.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
26/2017 potraviny 171,52     15.03.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
27/2017 potraviny 330,97     20.03.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
28/2017 potraviny 122,36     22.03.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
29/2017 zelenina 120,00     22.03.2017 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
30/2017 potraviny 538,65     31.03.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
31/2017 potraviny 62,31     06.04.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
32/2017 potraviny 175,25     10.04.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
33/2017 potraviny 78,56     10.04.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
34/2017 zelenina 221,86     11.04.2017 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
35/2017 potraviny 331,58     19.04.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
36/2017 potraviny 142,27     19.04.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
37/2017 potraviny 12,04     19.04.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
38/2017 potraviny 211,09     21.04.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
39/2017 potraviny 457,67     28.04.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
40/2017 zelenina 120,00     02.05.2017 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
41/2017 potraviny 202,73     03.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
42/2017 potraviny 202,85     04.05.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
43/2017 potraviny 376,07     15.05.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
44/2017 potraviny 136,87     15.05.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
45/2017 potraviny 59,22     17.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
46/2017 potraviny 2,34     24.05.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
47/2017 zelenina 225,47     26.05.2017 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
48/2017 potraviny 209,79     31.05.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
49/2017 potraviny 79,66     09.06.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
50/2017 zelenina 277,34     12.06.2017 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
51/2017 potraviny 325,81     19.06.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
52/2017 potraviny 246,41     30.06.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
53/2017 zelenina 168,16     11.07.2017 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
54/2017 potraviny  300,29     30.08.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
55/2017 potraviny 48,95     30.08.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
56/2017 potraviny 504,66     06.09.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
57/2017 potraviny 634,08     19.09.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
58/2017 potraviny 123,96     21.09.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
59/2017 potraviny 32,92     26.09.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
60/2017 potraviny 216,58     29.09.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
61/2017 potraviny 114,60     29.09.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
62/2017 potraviny 258,18     29.09.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
63/2017 potraviny 479,34     04.10.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
64/2017 potraviny 199,16     12.10.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
65/2017 poraviny 533,37     16.10.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
66/2017 zelenina 120,00     18.10.20117 Grand Vista Slovakia,s.r.o. Partizánska 45, 085 01 Bardejov 47096756
67/2017 zelenina 425,58     20.10.2017 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
68/2017 zelenina 120,00     20.10.2017 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
69/2017 zelenina 120,00     23.10.2017 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
70/2017 potraviny 386,09     23.10.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
71/2017 potraviny 630,18     03.11.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
72/2017 potraviny 62,23     03.11.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199
73/2017 potraviny 137,86     08.11.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
74/2017 potraviny 88,70     15.11.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
75/2017 potraviny 669,02     21.11.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
76/2017 potraviny 229,06     21.11.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
77/2017 zelenina 274,82     21.11.2017 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
78/2017 zelenina 120,00     29.11.2017 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
79/2017 potraviny 134,40     29.11.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
80/2017 potraviny 8,21     29.11.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
81/2017 potraviny 61,20     04.12.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
82/2017 potraviny 633,16     04.12.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
83/2017 potraviny 271,84     05.12.2017 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká  5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
84/2017 potraviny 18,72     07.12.2017 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
85/2017 potraviny 316,62     20.12.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,087 01 44462735
                 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria