Navigácia

Faktúry, objednávky 2016

Súhrna správa - štvrťročný výkaz

Súhrnná správa o zákazkách - § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 5000 €

Štvrťročný výkaz - I. štvrťrok 2016
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. servisné práce iSPIN 387,14 Asseco Solution a.s. Bratislava
2. používanie FBA-adsl prístupu 394,35 Slovak Telekom a.s. Bratislava
3. zemný plyn 2163,36 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava
4. ubytovanie a strava - lyžiar. kurz 2925,00 Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná
5. elektrická energia 1273,39 Východoslovenská energetika a.s. Košice
6. vodné, stočné 299,67 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

 

Štvrťročný výkaz - II. štvrťrok 2016
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. používanie FBA-adsl prístupu 394,35 Slovak Telekom a.s. Bratislava
2. zemný plyn 1650,- SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava
3. elektrická energia 946,44 Východoslovenská energetika a.s. Košice
4. vodné, stočné 376,59 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
5. servisné práce iSPIN 387,14 Asseco Solution a.s. Bratislava

 

Štvrťročný výkaz - III. štvrťrok 2016
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. používanie FBA-adsl prístupu 394,35 Slovak Telekom a.s. Bratislava
2. zemný plyn 1650,- SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava
3. elektrická energia 640,- Východoslovenská energetika a.s. Košice
4. vodné,stočné 270,51 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
5. servisné práce iSPIN 387,14 Asseco Solution a.s. Bratislava

 

Štvrťročný výkaz - IV. štvrťrok 2016
p.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (€) Identifikácia dodávateľa
1. potraviny 10 853,34 Darina Vaňková, Lužany pri Topli
2. zemný plyn 6 663,36 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava
       

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria