Navigácia

Faktúry, objednávky 2016

Faktúry

Č.faktúry

Popis plnenia

faktúry

Celková

hodnota

EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa

Dodávateľ

názov

Dodávateľ

adresa

Dodávateľ

IČO

DFB/16/0002 telefón,fax 22,90     07.01.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0003 používanie FBA-adsl príst. 131,45 0120061268   07.01.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0004 vodné, stočné 95,47 10-000017314PO2008   07.01.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0005 RAP za rok 2016 -iSPIN 964,51 SPIN-283-2007/S/OvZP   11.01.2016 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0006 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   13.01.2016 AutoCont, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/16/0007 časopis 5,70     14.01.2016 Mesto Giraltovce Dukelská 77/75,087 01 Giraltovce 00321982
DFB/16/0008 elektrická energia 426,73 5100259340C   18.01.2016 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/16/0009 zemný plyn 513,36 7205825924   18.01.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/16/0010 servisné práce iSPIN 387,14 SPIN-283-2007/S/OvZP   18.01.2016 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0011 časopis 12,00   380/2007 21.01.2016 Slovenská vedecká spoločnosť pre TVaŠ Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava 31789471
DFB/16/0012 ročný prístup na vssr 84,00     21.01.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina  Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
DFB/16/0013 mobil 42,03     27.01.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0014 časopis 23,00     27.01.2016 Vydavateľstvo JurisDat Ondavská 8, 821 08 Bratislava 11821973
DFB/16/0015 vodné,stočné 98,12 10-000017314PO2008   01.02.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0016 používanie FBA-adsl príst. 131,45 0120061268   09.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0017 telefón, fax 27,56     09.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0018  tlačivá 21,00 47/2015   15.02.2016 ŠEVT,a.s. Cementárenská cesta 16,974 01 Banská Bystrica 31331131
DFB/16/0019 elektrická energia 496,66 5100259340C   16.02.2016 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31,042 91 Košice 44483767
DFB/16/0020 mobil 40,69     26.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0021 osobné ochranné pracov.prostriedky 71,20   06/2016 26.02.2016 LUDUS , s.r.o. Dukelská 51/55, 087 01  Giraltovce 31713912
DFB/16/0022 osobné ochranné pracov.prostriedky 146,00   05/2016 26.02.2016 MAKRI Plus, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/16/0023 vodné, stočné 106,08 10-000017314PO2008   29.02.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Komenského 50, 042 48 Košice
36570460
DFB/16/0024 miestny poplatok za komunálne odpady 772,20     29.02.2016 Mesto Giraltovce Dukelská 75,087 01 Giraltovce 00321982
DFB/16/0025 príručka-účtovné súvzťažnosti 25,00     07.03.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Námestie mieru 1, 080 01 Prešov 31954120
DFB/16/0026 požičanie lyžiarskeho výstroja 621,00   03/2016 07.03.2016 Miloš Várady-KRAMER Tatranská Lomnica 14604, 059 60 Vysoké Tatry  37370286
DFB/16/0027 ubytovanie a strava pre žiakov 2730,00   02/2016 07.03.2016 Škola v prírode Detský raj 059 60 Tatranská Lesná 00186759
DFB/16/0028 ubytovanie a strava pre inštruktorov 195,00   02/2016 07.03.2016 Škola v prírode Detský raj 059 60 Tatranská Lesná 00186759
DFB/16/0029 telefón, fax 22,14     09.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0030 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0031 preprava žiakov školy na lyžiar.kurz 700,00   04/2016 14.03.2016 Magdaléna Čižmárová-ADGAM Budovateľská 427/2,09431 Hanušovce/Topľou 37355481
DFB/16/0032 elektrická energia 350,00 5100259340C   16.03.2016 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/16/0033 ubytovanie 159,40     29.03.2016 Grand hotel Permon, s.r.o. 032 42 Pribylina 1486 44130651
DFB/16/0034 mobil 39,79     29.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0035 osobné ochranné pracov.prostriedky 151,44   07/2016 29.03.2016 MAKRI Plus, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/15/0123 zemný plyn 1650,00 SDA00043897   15.03.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/16/0036 vodné,stočné 127,30 10-000017314PO2008   01.04.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0037 výkon funkcie technika PO 47,81     04.04.2016 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
DFB/16/0038 servisné práce iSPIN 387,14 SPIN-283-2007/S/OvZP   13.04.2016 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0042 telefón,fax 23,45     14.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0043 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   14.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0044 rutinná údržba 121,59     18.04.2016 LG ELEKTRIC, s.r.o. Hviezdoslavova 12, 087 01 Giraltovce 47651920
DFB/16/0039 elektrická energia 360,00 5100259340C   15.04.2016 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/16/0041 mobil 41,49     26.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0040 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   18.04.2016 AutoCont, a.s. Einsteinova 24, 851 04 Bratislava 36396222
DFB/16/0045 vodné, stočné 114,04 10-000017314PO2008   04.05.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0047 spotrebný kancel. materiál a čistiace potr.  106,75   08/2016 04.05.2016 MAKRI Plus, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/16/0048 telefón,fax 22,40     10.05.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0049 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   10.05.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0046 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   04.05.2016 AutoCont, a.s. Einsteinova 24, 851 04 Bratislava 36396222
DFB/16/0050 elektrická energia 354,58 5100259340C   13.05.2016 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/16/0051 revízia a čistenie komínov 288,00     24.05.2016 GAZKOM-KOMINÁRSTVO Hencovská 1802, 093 02  Hencovce 33272743
DFB/16/0052 mobil 42,49     26.05.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0053 vodné,stočné 135,25 10-000017314PO2008   01.06.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0054 telefón, fax 22,85     08.06.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0055 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.06.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0057 spotrebný kancel. materiál a čistiace potr. 105,28   08/2016 13.06.2016 MAKRI Plus, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/16/0056 elektrická energia 320,00 5100259340C   13.06.2016 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/16/0058 mobil 43,18     27.06.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0059 tonery do tlačiatne 239,04   09/2016 28.06.2016 D.MEDIA, s.r.o. Nemcove 27, 082 12 Nemcovce 36487708
DFB/16/0060 vodné,stočné 140,56 10-000017314PO2008   04.07.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0061 telefón, fax 21,38     07.07.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0062 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   07.07.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0063 výkon funkcie technika PO 47,81     07.07.2016 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
DFB/16/0064 servisné  práce iSPIN 387,14 SPIN-283-2007/S/OvZP   13.07.2016 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0065 elektrická energia 300,00 5100259340C   14.07.2016 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/15/0123 zemný plyn 2200,00 SDA00043897   15.07.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/16/0067 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   01.08.2016 AutoCont, a.s. Einsteinova 24, 851 04 Bratislava 36396222
DFB/16/0068 mobil 38,29     01.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0069 vodné,stočné 74,26 10-000017314PO2008   01.08.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0070 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   03.08.2016 AutoCont, a.s. Einsteinova 24, 851 04 Bratislava 36396222
DFB/16/0071 telefón, fax 20,93     10.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0072 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   10.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0073 elektrická energia 160,00 5100259340C   15.08.2016 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/16/0074 mobil 38,39     02.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0075 vodné,stočné 55,69 10-000017314PO2008   05.09.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0076 telefón, fax 22,02     09.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0077 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0078 zemný plyn 550,00 SDA00043897   09.09.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/16/0079 elektrická energia 180,00 5100259340C   19.09.2016 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/16/0080 mobil 43,64     27.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0081 vodné, stočné 116,69 10-000017314PO2008   03.10.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0082 zemný plyn 1200,00 SDA00043897   03.10.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
DFB/16/0083 výkon funkcie technik PO 47,81     03.10.2016 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
DFB/16/0084 dodávka a montáž podlahy PVC Fatra 1918,36   11./2016 05.10.2016 František Nemec - STAVREM s.r.o. Boldocká 1, 903 01  Senec 50367447
DFB/16/0085 telefón, fax 21,76     07.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0086 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   07.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0087 čistiace potreby a kancel.materiál 146,99   10/2016 10.10.2016 Emília Deutschová - LUCIA Záhradná 18, 087 01 Giraltovce 35245247
DFB/16/0088 servisné práce iSPIN 387,14 SPIN-283-2007/S/OvZP   13.10.2016 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0089 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   13.10.2016 AutoCont, a.s. Einsteinova 24, 851 04 Bratislava 36396222
DFB/16/0090 elektrická energia 477,93 5100259340C   18.10.2016 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/16/0092 oprava konvektomatu a kotla 165,19     24.10.2016 GASTRO-GALAXI Stuľany 195, 086 43 Koprivnica 41231082
DFB/16/0091 tlakové skúšky  hasiacich prístrojov a hydrantov 104,30     24.10.2016 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 47750031
DFB/16/0093 systémova podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   27.10.2016 AutoCont, a.s. Einsteinova 24, 851 04 Bratislava 36396222
DFB/16/0094 mobil 40,50     27.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0095 vodné,stočné 124,64 10-000017314PO2008   02.11.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0096 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   07.11.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0097 telefón,fax 13,58     07.11.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0098 elektrická energia 618,96 5100259340C   18.11.2016 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/16/0099 učebnice AJ 281,05     22.11.2016 GLOSSA Vihorlatská 23, 080 01 Prešov 33951802
DFB/16/0100 výkon funkcie technik PO 47,81     28.11.2016 Servis požiarnej ochrany SEPO Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
DFB/16/0101 kontrola a čistenie komínov 288,00     28.11.2016 GAZKOM-KOMINÁRSTVO Hencovská 1802, 093 02  Hencovce 33272743
DFB/16/0102 mobil 45,64     30.11.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0103 vodné, stočné 121,99 10-000017314PO2008   30.11.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
DFB/16/0104 telefón,fax 13,09     08.12.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0105 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   08.12.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0106 čistiace a kancelárske potreby 157,35   10/2016 09.12.2016 Emília Deutschová - LUCIA Záhradná 18, 087 01 Giraltovce 35245247
DFB/16/0107 elektrická energia 525,80 5100259340C   15.12.2016 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
DFB/16/0108 materiál na údržbu a kancelárske potreby 201,78     16.12.2016 MAKRI Plus, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
DFB/16/0109 časopis 5,70     21.12.2016 Mesto Giraltovce Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 00321982
DFB/16/0110 mobil 22,89 A10420967   12.12.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0111 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   19.12.2016 AutoCont, a.s. Einsteinova 24, 851 04 Bratislava 36396222
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria