Navigácia

Stránky predmetovej komisie Seminár z biológie

O predmete

CIELE PREDMETU

- prehĺbiť a rozšíriť poznatky o živej prírode v nadväznosti na základné učivo biológie

- predstaviť biológiu ako komplex disciplín skúmajúcich organizmy na rôznych úrovniach,

  z rôznych aspektov a v interakcii s ich životným prostredím,

- upevňovať, opakovať a systematizovať prebrané učivo v rámci prípravy na maturitné

  a prijímacie skúšky.

 

https://gymgir.edupage.org/text/?text=subjects/35055

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria