Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Literárny seminár LIS
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Právna náuka PRN
Programovanie PRO
Robotika ROB
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Triednicka hodina TRH
Umenie a kultúra UKL
Záujmový útvar ZAU

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria