Navigácia

Streda 20. 6. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 20.6.2018)
Eva Chalupková (sexta)
Zajtra (Štvrtok 21.6.2018)
Klára Novotná (III.A)

Kalendár

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Statistics

Počet návštev: 2984906

Navigácia

 • Riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach oznamuje žiakom 9. roč. ZŠ a ich rodičom, že na škole sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania do gymnázia so 4-ročným študijným programom a pre školský rok 2018/2019 na nenaplnené miesta.

  2. kolo prijímacieho konania sa bude konať 19. júna 2018 /utorok/, pre ktoré platia rovnaké kritériá, ako pre 1. kolo. Prihlášky je potrebné poslať do 15. júna 2018 alebo podať na sekretariáte školy.

  Ďalšie informácie získate na tel.čísle: 054/732 23 25, mobil: 0915 965 726, gymgir.edupage.org, skola@gymgir.edu.sk, alebo osobne.

 • K NÁVRHU KOMISIE ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU PRI ZASTUPITEĽSTVE PSK K ZEFEKTÍVNENIU A RACIONALIZÁCII STREDNÝCH ŠKOL V OKRESOCH SVIDNÍK A STROPKOV

  V minulých dňoch si obyvatelia Giraltoviec mohli prečítať v týždenníkoch Dukla a Podduklianske noviny návrh predsedu Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, pána Mariána Damankoša o „racionalizácii“ školskej politiky v okresoch Svidník a Stropkov. Najmä zamestnancov Gymnázia v Giraltovciach pobúril tento návrh. Je zarážajúce, že o takých závažných návrhoch sa dozvedajú tí, ktorých sa to bezprostredne týka z médií. (O nás bez nás?!)

 • Riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach oznamuje širokej verejnosti, najmä rodičom a žiakom, že:

  Prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019 sa konajú v riadnom termíne:

  1. termín – 14. 05. 2018

  2. termín – 17. 05. 2018

  Srdečne Vás pozývame!

 • Riaditeľ školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a v znení a doplnení neskorších predpisov podľa §150 ods. 5

  udeľuje dňa 30.04.2018 RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

  Odôvodnenie: Riaditeľské voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov.

 • Dňa 11.4.2018 sme sa zúčastnili na študentskej vedeckej a odbornej konferencii METALURGIA 2018 na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Ako jediní sme reprezentovali stredné školy pred budúcimi inžiniermi, bakalármi a komisiou, ktorej sa naša práca s témou „Analýza minerálnych, povrchových a liečivých vôd v Šarišskom regióne a ich vplyv na ľudský organizmus“ zapáčila. Ešte pred samotnou konferenciou sme v laboratóriu zhromažďovali rôzne druhy vôd a to liečivé vody z Bardejovských kúpeľov, vody z vodovodov, potokov a minerálky dostupné na pultoch obchodov. Zisťovali sme ich zloženie prostredníctvom činidiel z kufríka Sera-aqua test boxu. Aplikovanie metód, pozorovania a výsledky boli súčasťou našej stredoškolskej odbornej práce. Našu SOČ sme úspešne prezentovali na akademickej pôde FMMR TUKE. Prezentáciu sme obohatili aj o aktuálne zaujímavosti environmentálnej problematiky u nás aj vo svete. Bakalári, budúci inžinieri i odborná komisia ocenili našu prácu a odvahu prezentovať. Lenže to bol len začiatok. Vďaka rozsiahlemu telefónnemu zoznamu p.p. Baníkovej sme počas čakania na vyhodnotenie navštívili Katedru experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Tam nás oboznámili s laboratóriom nízkych teplôt či atómovým hrotom pera v subatomárnom laboratóriu. Celé vyhodnotenie na pôde rektorátu sa nieslo v slávnostnom duchu a svojou prítomnosťou nás poctil aj samotný rektor univerzity ako aj vážení hostia zo S

 • Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

 • Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

  ...keď maturanti učia...

 • Na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku nás úspešne reprezentoval Ján Orečný, žiak 1.A triedy. To mu zaručilo postup na krajské kolo. Jánovi Orečnému srdečne blahoželáme.

 • oznam pre Maturantov

  Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
  Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré
  kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

  Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné

  akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri
  platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria