Navigácia

Štvrtok 16. 8. 2018

Narodeniny a meniny

Kalendár

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Statistics

Počet návštev: 3010731

Navigácia

 • Bratislava - Viedeň - Sereď

  Dňa 25.6.2018 sa začal trojdňový výlet našej triedy 1.A. V prvý deň výletu sme si pozreli Bratislavu - naše hlavné mesto. Mali sme možnosť vidieť významné budovy a pamiatky ako je bratislavský hrad a záhrady, budovu slovenského parlamentu, Grasalkovičov palác, kde úraduje prezident Slovenskej republiky, Dóm sv. Martina, historickú budovu Národného divadla, prešli sme sa starým mestom a kúpili si zopár suvenírov. Nasledujúci deň patril návšteve hlavného mesta Rakúska, Viedni. Cestovali sme vlakom a na hlavnej stanici vo Viedni sme plný očakávaní vystúpili a hneď sme si aj sami vyskúšali kúpu cestovných lístkov na metro, pretože po Viedni sme sa premiestňovali metrom. Tri hodiny sme strávili v top navštevovanej pamiatke Viedne – na zámku Schönbrunn. Pozreli sme si reprezentačné priestory, ako aj súkromné izby cisára, medzi inými aj známej cisárovnej Sisi. Našu prehliadku sme zavŕšili v zámockých záhradách. V centre mesta sme navštívili Dóm sv. Štefana a pozreli sme si aj rôzne iné historické budovy. Samozrejme, že sme mali aj chvíľu čas na nákup suvenírov. Večer sme sa „nahodili“ a vyrazili za kultúrou. V Slovenskom národnom divadle sme si pozreli Shakespearovu drámu Richard lll. v hviezdnom obsadení. Bol to pre nás úžasný zážitok. Hlavným bodom programu tretieho dňa, bolo múzeum holokaustu v Seredi.

 • EUROSCOLA 2018

  Vo finále súťaže Euroscola 2018 v Štrasburgu reprezentovalo Slovensko Gymnázium Giraltovce

  odkaz: Štrasburg očami 2.A

  Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku vyhlásila v roku 2018 celoeurópsku súťaž Euroscola už po dvanásty krát. Víťazom 12. ročníka sa stali v rámci Slovenska žiaci 2. A triedy Gymnázia v Giraltovciach, ktorých viedla Mgr. Janka Čorbová. Ich víťazný projekt venovaný téme kultúrneho dedičstva korešpondoval s témou Európskeho roku 2018 - roku európskeho kultúrneho dedičstva. Svojím víťazstvom si trieda zabezpečila účasť na špeciálnom dvojdňovom podujatí Európskeho parlamentu - European Youth Event (Európske stretnutie mládeže), ktorého súčasťou bolo finále súťaže Euroscola. Obe podujatia - European Youth Event (EYE 2018) a finále súťaže Euroscola 2018 prebiehali v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu v budove Louise Weiss v dňoch 1. – 2. júna 2018 za účasti poslancov Európskeho parlamentu a iných vplyvných osobností európskej integrácie.

 • Do galérie VRATSA, Bulharsko boli pridané fotografie.

  Ako je už známe, Gymnázium v Giraltovciach sa je súčasťou projektu Erasmus+ K2. Do tohto projektu je spolu so Slovenskom zapojených 8 krajín, a to Bulharsko, Cyprus, Grécko, Portugalsko, Rumunsko, Taliansko a Bulharsko. Projekt sa zaoberá veľmi aktuálnou problematikou utečencov, konkrétne „Utečenci a migranti hľadajúci budúcnosť v spojenej Európe“.

  A tak mali dve učiteľky gymnázia (Mgr. Janka Čorbová, Mgr. Mária Kopčáková) a piati študenti 2.A triedy (Natália Horvátová, Richard Juriš, Dávid Kacvinský, Adrián Kačur, Ivana Vasilišinová), možnosť vycestovať na pracovnú návštevu do mesta Vratsa v Bulharsku. V dňoch 24.04-28.04. 2018 sa tam totiž konala tretia medzinárodná mobilita.

 • 2.KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

  Riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach oznamuje žiakom 9. roč. ZŠ a ich rodičom, že na škole sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania do gymnázia so 4-ročným študijným programom a pre školský rok 2018/2019 na nenaplnené miesta.

  2. kolo prijímacieho konania sa bude konať 19. júna 2018 /utorok/, pre ktoré platia rovnaké kritériá, ako pre 1. kolo. Prihlášky je potrebné poslať do 15. júna 2018 alebo podať na sekretariáte školy.

  Ďalšie informácie získate na tel.čísle: 054/732 23 25, mobil: 0915 965 726, gymgir.edupage.org, skola@gymgir.edu.sk, alebo osobne.

 • K NÁVRHU KOMISIE ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU PRI ZASTUPITEĽSTVE PSK K ZEFEKTÍVNENIU A RACIONALIZÁCII STREDNÝCH ŠKOL V OKRESOCH SVIDNÍK A STROPKOV

  V minulých dňoch si obyvatelia Giraltoviec mohli prečítať v týždenníkoch Dukla a Podduklianske noviny návrh predsedu Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, pána Mariána Damankoša o „racionalizácii“ školskej politiky v okresoch Svidník a Stropkov. Najmä zamestnancov Gymnázia v Giraltovciach pobúril tento návrh. Je zarážajúce, že o takých závažných návrhoch sa dozvedajú tí, ktorých sa to bezprostredne týka z médií. (O nás bez nás?!)

 • Riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach oznamuje širokej verejnosti, najmä rodičom a žiakom, že:

  Prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019 sa konajú v riadnom termíne:

  1. termín – 14. 05. 2018

  2. termín – 17. 05. 2018

  Srdečne Vás pozývame!

 • OZNAM

  Riaditeľ školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a v znení a doplnení neskorších predpisov podľa §150 ods. 5

  udeľuje dňa 30.04.2018 RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

  Odôvodnenie: Riaditeľské voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov.

 • Dňa 11.4.2018 sme sa zúčastnili na študentskej vedeckej a odbornej konferencii METALURGIA 2018 na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Ako jediní sme reprezentovali stredné školy pred budúcimi inžiniermi, bakalármi a komisiou, ktorej sa naša práca s témou „Analýza minerálnych, povrchových a liečivých vôd v Šarišskom regióne a ich vplyv na ľudský organizmus“ zapáčila. Ešte pred samotnou konferenciou sme v laboratóriu zhromažďovali rôzne druhy vôd a to liečivé vody z Bardejovských kúpeľov, vody z vodovodov, potokov a minerálky dostupné na pultoch obchodov. Zisťovali sme ich zloženie prostredníctvom činidiel z kufríka Sera-aqua test boxu. Aplikovanie metód, pozorovania a výsledky boli súčasťou našej stredoškolskej odbornej práce. Našu SOČ sme úspešne prezentovali na akademickej pôde FMMR TUKE. Prezentáciu sme obohatili aj o aktuálne zaujímavosti environmentálnej problematiky u nás aj vo svete. Bakalári, budúci inžinieri i odborná komisia ocenili našu prácu a odvahu prezentovať. Lenže to bol len začiatok. Vďaka rozsiahlemu telefónnemu zoznamu p.p. Baníkovej sme počas čakania na vyhodnotenie navštívili Katedru experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Tam nás oboznámili s laboratóriom nízkych teplôt či atómovým hrotom pera v subatomárnom laboratóriu. Celé vyhodnotenie na pôde rektorátu sa nieslo v slávnostnom duchu a svojou prítomnosťou nás poctil aj samotný rektor univerzity ako aj vážení hostia zo S

 • Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria